Dehan egilikliridä

    Pikir

    Daŋliq muqamşunas vä kompozitor Zikri Älpätta

    İli hälqiniŋ sän°ät buliğidin su içip yetişkän daŋliq muqamşunas vä kompozitor Zikri Älpättiniŋ šmür yoli HH äsirdiki uyğur tarihiniŋ boran-çapqunluq sähipiliri bilän çämbärças bağliq....

    «Bähtim yultuzi»

    Çaqpeläk