Yahşilar yolin jürmidim paylap

0
313 ret oqıldı

Väsiyät

Va oğlum, yeşim bolsa yetip qaldi,

Qozğalsam süyäklirim qetip qaldi.

Tälpünüp alğa qançä intilsammu,

Qoyğina mağdir tändin ketip qaldi.Sän meniŋ qeriğanda kšrgän kšzüm,

Artimda yaldama bolup qalar izim.

Yolumni yorutar nur, çiraq misal,

Bar saŋa, saŋa eytar hekmät sšzüm.

Bilip qoy, adäm boluş asan ämäs,

Seniŋdä äqil-idräk bolmisa äs.

Tär tšküp, biläk türüp işlimisäŋ,

Nişanğa yetiş oğlum, hamanäm täs.

Tünügün tšmür qanat räzgi quştuŋ,

Däm turup älgä beqip sänmu uçtuŋ.

Ğäm nädin, şatliq nädin bilmäy        lekin,

Arzuluq pärzänt bolup ärkin šstüŋ.

Dähşätlik uruşlarni kšrmidiŋ sän,

Җäŋlärdä qanlar keçip jürmidiŋ      sän.

Qaldurup yaqa jutqa yaşliğiŋni,

Taŋlardin niҗat kütüp turmidiŋ sän.

Ğerivi parçä nanniŋ bolmidiŋ sän,

Därt bilän sarğaymidiŋ, solmidiŋ     sän.

Etizda soqa sšräp, mal ornida,

Ah, urup, bäl ağritip talmidiŋ sän.

Bevaqit tškülmidi yaşliq gülüŋ,

Silkinip nägä maŋsaŋ oçuq yoluŋ!

İntilip alğa qarap nişan taman,

Һelikäm nägä sunsaŋ yetär qoluŋ.

Östürdüm eğirliqni saŋa artmay,

Çoŋ bolduŋ şuŋa balam, җapa tartmay.

Aqivät җan halqida yatqan çağda,

Dil sirim qandaq ketäy saŋa eytmay.

Bu hayat heç bändigä baqi ämäs,

Kimlärni adaşturup qilmiğan mäs.

Talaylar bu duniyağa mäğrur kelip,

Qirğaqta turup qalğan jiğalmay äs.

Rast, seniŋ šskiniŋgä şatlinimän,

Ugaŋdin uçqiniŋğa şatlinimän.

Ailäŋgä tüvrük siman ata misal,

Yar taŋlap quçqiniŋğa şatlinimän.

Öçidu yanğan nurluq çiraq balam,

Soğilar bir kün süzük bulaq balam.

İşiŋğa baqsam şuan ändişä kšp,

Sän äldin, yiltiziŋdin jiraq balam.

Säzmidiŋ çiŋ insaniy vapani sän,

Kšrmidiŋ horluq, zorluq җapani sän.

Bağara šskän gšzäl gül misali,

Kšrmidiŋ aç-yaliŋaç nakani sän.

Duniyağa kelip qutluq mehman süpät,

Yaşidiŋ җan ağritmay kütüp himmät!

Kštirip ailä tuğin asman-peläk,

Tär tšküp işlimidiŋ insan süpät.

Qädimiŋ taşlalmidiŋ zadi oŋşap,

Özäŋni tutalmidiŋ zadi täŋşäp.

Atiliq mehrimni män bärgän bilän,

Qälbiŋgä salalmidim zadi insap.

Goyaki šzäŋ šsüp qalğan ohşaş,

Yollarda meŋip-meŋip talğan ohşaş.

Һämmigä ğorazsiman qaraysän sän?

Җäŋ qilip bir şähärni alğan ohşaş.

Säzmäysän yahşiliqni kšzüŋ kordäk,

Kšrmäysän vähşilikni šzäŋ nurdäk.

Һämmidin äqildarsän, bilimdarsän,

Һämmidin šzäŋ esil, šzäŋ nurdäk?

Uştumtut çiqsaŋmu sän šrläp päläk,

Ketisän aylinişta bir kün dügläp.

Bu duniya  heç kişigä baqi ämäs,

Bu hayat tügmänliri turar çšgiläp.

Eh, balam, eytqin mändä barmu guna,

Män päqät ata qärzin qildim ada.

Seni män aliqinimda azlap jürüp,

Seni män his-tuyğidin qildim җuda.

Gunakar bir bändäŋni käçür, huda.

Bäzidä saŋa qarap, oylinimän,

Ätrapni näççä märtä aylinimän.

Balamğa iman bär däp, insap bär däp,

Alladin rähim sorap zarlinimän.

Bäzidä sändin çšçüp, äyminimän.

Uhlalmay keçiliri oylinimän.

Huddi sän qiliç däŋläp turğan bägdäk,

Aldiŋda män quliŋğa aylinimän.

Sän üçün qul bop šttüm, kül bop šttüm,

Şänigä sändin qandaq himmät küttüm.

Qonmisa peşanäŋgä insap quşi,

Män qandaq u duniyağa atlinimän.

Äy, balam, hatalaşsam käçür meni,

Jüräktin ayriveliş täsqu seni.

Atam, däp sän insapqa kälgän çağda,

Rohim şat qarşi alar hoşal seni.

İnsaniy hislitimni qilmastin lät,

İnsapliq pärzänt süpät qazan şšhrät.

Pul ämäs, bayliq ämäs, yahşi niyät,

Atiliq namim saŋa miras päqät.

Yolnamä ata degän ismim saŋa.

Җan balam, baqi ämäs җismim saŋa,

Şu namni äl aldida qilmisaŋ har,

Atiliq rohim tirik, täslim saŋa.

Bu duniya

Yaşaşqa, pul bayliqqa qiziqturup,

Bağlarğa başlaydiğan duniya bu.

Bolmisa çiğir yolda eziqturup,

Çšllärgä taşlaydiğan duniya bu.

Ömürniŋ qisqiliğin bilip turup,

Vaqtiŋni häşläydiğan duniya bu.

Putlaş qädämliriŋ bilip turup,

Kšzüŋni yaşlaydiğan duniya bu.

Tünüki bar işiŋni sizip turup,

Yolumdin qaç, däydiğan duniya bu.

Bolmisa hoşalliğiŋ qiziq kšrüp,

Bariŋni çaç, däydiğan duniya bu.

Adaşsaŋ sändin jiraq bezip turup,

Һämmidin käç däydiğan duniya bu.

Jiqilsaŋ seni taşlap balağa,

Üz šrüp ketidiğan duniya bu.

Mabada qalsaŋ ägär talada,

Üstäkläp tepidiğan duniya bu.

Ägärdä qalsa qoluŋ qisqirap,

Jiraqlap ketidiğan duniya bu.

Sän gülläp, kškläp kätsäŋ mabada,

Kšküŋni satidiğan duniya bu.

Tegigä oylap-oylap heç yätküsiz,

Bir šmür җapasi kšp duniya bu.

Adämlär

Äy, adämlär, adämlär!

Kšpqu bizniŋ

Kšpqu bizniŋ qiysiq basqan qädämlär.

Kšpqu bizniŋ qayğu-häsrät muŋimiz,

Kšpqu bizniŋ tuman basqan teŋimiz?

Ömür boyi nalä qilip jillarğa,

Aqivättä aylanduq biz qullarğa.

Qoli qanliq qatillarniŋ dästidin,

Qaldi çirip җäsidimiz yollarda.

Untulmaydu, untulmaydu u ğämlär,

Eytsaŋ-eytsaŋ tügimäydu u ğämlär.

Arzu bilän kinäp kütkän bähtimiz,

Qaldi kälmäy oŋşalmastin qädämlär.

Topilaŋda «aq-qizilni» ayralmay,

Boranlarda beşimizni buralmay.

Qanlar keçip ärkinlikkä yätkändä,

Qalduq şuan šzimizni soralmay.

Yetälmiduq kütkän mähsät-muratqa,

Kšzni jumup, säҗdä qilduq biz yatqa.

Kšpqu bizniŋ hoşalliqtin qayğumiz,

Ränҗişimiz kšpqu eytsaq hayatqa.

«Atu» jili quşqaç misal etilduq,

Çünki napak yamanlarğa qetilduq.

Say boyida miŋlap napak qirilip,

Hälqin sšygän nä märtlärdin ayrilduq.

Aŋa guva qalğan mola-qäbirlär,

Aŋa guva därdi tola ana-yär.

Aŋa guva Lavar, Çeläk yolliri,

Aŋa guva taşliq Kškpek yolliri.

Niҗat izdäp aqsimu kšp qenimiz,

Oyğanmidi, tavlanmidi tenimiz.

Vaqirisaqmu çiqmay avaz ünimiz,

Arman bolup qaldi kütkän teŋimiz.

Sükünatta äsläp bügün hämmimiz,

Yad äyläymiz etilğanlar namini.

Ötmüş jillar sähipisin varaqlap,

Mädhiyiläymiz şu märtlärniŋ şänini.

Tirikliktä yaşalmaymizkän petiş     may,

Turalmaymiz yahşi-yaman eytişmay!

Bu payansiz käŋ duniyağa siğmastin,

Jütimizkän, štümizkän yetişmäy,

Şan talişip, nam talişip, yol torap,

Jürimizkän işttäk havşup, hehirap,

Aqivättä süyäk gälgä taqilip,

Aqivättä bolumizkän biz harap.

Qiysiq dässäp hatalaşsaq mabada,

Keyin häp, däp kelimizkän tovva.

Äҗäl kelip gelimizdin alğanda,

Säҗdä qilip štümizkän hudağa.

Atqan taŋniŋ sayisida helikäm,

Bizdä qayğu, bizdä tuyğu yoqmu ğäm —

Tonutalmay šzimizni šzimiz,

Ügdäk besip jürimizmu biz beğäm.

Mürimizgä artip jükin qayğu-därt,

Qaçanğiçä qilimizkän biz taqät,

Zor mähsättä šmlügimiz yaraşsa,

Güldäk yaşnap kškirimiz.

Äy, adämlär, adämlär!

Azmu bizniŋ

Azmu bizniŋ qiysiq basqan qädämlär,

Kšpqu bizniŋ qayğu-häsrät muŋimiz.

Kšpqu bizniŋ tuman basqan teŋimiz…

Çal saziŋni

Bolğaçqa ärkinligim esil arman,

Uyğurum täşna kütkän taŋğa zarmän.

Dšlitim sšlitimgä yaraşmastin,

Yär besip jürgän bilän äsla kormän.

Äzäldin azatliqqa intizarmän,

Şu yolda äsir boyi ğämğüzarmän.

Özgidäk qäd kštirip tuğum tutup,

Nurlinip atar qutluq taŋğa zarmän.

Çalğina dostum sazlap sattariŋni,

Çaçqina äymänmästin sän bariŋni.

Jiğilğan därtliriŋni nahşa qilip,

Tškkinä içiŋdiki muŋ-zariŋni.

Çal dostum, җaraŋlitip «Äҗämni»    çal,

Ämäsqu bu hälqimniŋ toqquzi täl.

Bir mähäl uniŋ aqlap saziŋ tiŋşap,

Eçilsun sunuq ğämkin kšŋüllär lal.

Şatlinip ğämlirimni untup qalay,

Rohlinip mänmu — qolğa qäläm alay,

Bayanlar äҗdatlirim kimligini,

Alämgä barliğimni eytip qalay.

Җaŋ urup äҗdatlirim hšrmitigä,

Täsänna eytay, šlmäs sän°itigä.

İzgü oy-armanlirim qanatlansun,

Bebaha armanlirim qudritidä.

Çal, dostum, ravaviŋni şoh yaŋritip,

Uyğurum barliğini sän aŋlitip.

Räqämlär ağziŋ eçip qalsun nimҗan,

Dostliriŋ mäğrurlansun qädriŋ yetip.

Dilraba muqamlirim yaŋrap tursa,

Şoh ziba qiz-jigitlär oynap tursa,

Duniyada barliğim şu, hurluğim şu,

Lävzimni pütün aläm aŋlap tursa.

Nahşa-saz bezäp tursa dämlirimni,

Untuymän millätara kamliğimni.

Yad äyläp yanğan yarqin şamlirimni,

Bir mähäl untup qalay ğämlirimni.

Saz bilän, sän°ät bilän bar bolayli,

Bu qarğiş zamanğimu yar bolayli!

Yoq izdäp topilaŋda yoqalmastin,

Küräştä äҗdatlardäk zor bolayli.

Qoyayli, dostum äşu quruq gäpni,

Çalmayli daraŋlitip quruq dapni.

Qaritip asmandiki bähtimizgä,

Sšz bilän aldimayli bäzläp häqni.

Täŋşä sän bäs-bäslärdä avaziŋni,

Oŋşa sän küräşlärdä pärvaziŋni,

Bebaha muqamlarni җanlandurup,

Çal, dostum, mäğrurlinip, çal, saziŋni.

Oyğinip här küni biz taŋ bilän täŋ,

Uyğurumniŋ şänin qoğdap türayli    yäŋ.

Toy-toylap, mäşräplärdä tšr talaşmay,

Uyğurniŋ namin qoğdap qalayli täŋ.

Bäzilär

Özin zorlap jügräydekän bäzilär,

Özin zorlap dügläydekän bäzilär.

Päş kštirip šmür boyi tamada,

İşiklärni çšgiläydekän bäzilär.

Özi atlap käŋ däriyadin štkändäk,

Özi sayrap dillarni şat ätkändäk.

Tam üstigä çiqsa ägär yšlinip,

U — mahtinar bir ärşigä yätkändäk.

Çiqmisimu uniŋ guŋrap avazi,

Çiqmisimu uniŋ yaŋrap heç sšzi.

Daraŋliğan lolilarniŋ depidin,

Qanat qaqar äl içidä pärvazi.

Päytin tepip u tovlaşni bilidu,

Һär çepip u «olaşni» bilidu.

Çalğan sazi ägär aŋa yaqmisa,

Kimni qandaq u «kolaşni» bilidu.

İlmanlarni ätrapiğa toplaydu,

Mänmänlärni mahtap jürüp äpläydu.

Mäğrurlarni minbärlärdä sšzlitip,

Kšnmäy kätsä çayğa çillap baplaydu.

Äldin artuq bolmisimu qilğini,

Kšptur uniŋ älni çoqup alğini.

Äldin artuq bolmisimu bilgini,

Kšptur yetip bağ gülidin julğini.

Maŋalmaydu šzi haman ündirip,

Qilalmaydu kšp işini tindurup.

Oti uluq gülhanlarni šçirip,

Jürär haman šz çiriğin yandurup.

Yalqunlarni sšygänlärni lät qilip,

Dolqunlarni sšygänlärni yat qilip,

Öz kšŋlini olap, bulap jüridu.

Kšrginini, toyğinini bat qilip.

Baqsaŋ qaltis, millätpärvär tilida,

Lekin yaman, räzil oylar dilida.

Bar hüniri yahşilarni qarilap,

Ählät çaçar här qädämdä yolida.

Män ğämkin

Yaq, maŋa bayliq, şšhrät keräk ämäs,

Gül hayat läzzitidin pak kšŋlüm mäs.

Män ğämkin, kšz aldimda sunsa däräq,

Män ğämkin, aq petiçä qalsa varaq.

Hiyalim kšktä läyläp uçuş ämäs,

Yetip җim, šz risqimni yeyiş ämäs.

Sezilsä dämlirimdin adämligim,

Bilinär ğämlirimdin män kimligim.

Qorqup häm eğir iştin qeçiş ämäs,

Bassa ğäm bu hayattin keçiş ämäs.

Çirayim solsa bäzän qilip vayim,

Künlirim hoşalliqqa başlar dayim.

Mahtanmay, kšksüm kärmäy, işliginim,

Bilsäŋlar, äl qatari yaşiğinim.

Yollarda bäzän çätkä qeqilğinim,

Һayatqa haҗät bolup tepilğinim.

Säpärdä vijdansiz dost keräk ämäs,

Dost bolsa, sadaqätlik pak bolsa, bäs!

Jiqilsam, yšlinätti tüvrük qilip,

Ötättim uluq sudin kšrük qilip!

Küräştä hätta küçsiz bolay,

Äҗdatlar işiğa çin sadiq bolay.

Şu meniŋ aliy tiläk esil oyum,

Şu meniŋ dilğa pükkän, pütmäs küyim.

Yaq maŋa sahta hšrmät keräk ämäs,

Napaklar himmitigä җan-tenim qäst.

Qorunup ändişidä yaşiğandin,

Ävzäldur šzäm huҗum başliğinim.

İltimas

Äyivim bolsa, yoşurmastin eyt,

Utuğim bolsa, aşurmastin eyt.

Şäklim hislitim, yaqmisa ägär,

Kšŋlümgä baqma qisilmastin eyt,

Qarni sšyümän aqliği üçün,

Levidä heç dağ yoqluği üçün,

Täbiät şahi adämlärni män,

Sšyümän qälbän pakliği üçün.

Yärni küyläymän topisi üçün,

Yarni oylaymän vapasi üçün.

Ömür yolumda razi hayattin,

Kšrsätkän şatliq, җapasi üçün.

Quruq paraŋni sšymäydu җenim,

Kšrsäm kšräŋni qaynaydu qenim.

Äpsus, sšzmälgä içim ağriydu,

Baqqa taş etip, tapmisa tinim.

Özämniŋ şähsiy ğemimni oylap,

Yahşilar yolin jürmidim paylap.

Jil štkänsiri  jut qädrin untup,

Jürginim häm yoq kündä toylap.

Һäddimdin aşsam, mahtima meni,

Küräştin qaçsam yaqlima meni.

Ayralmay bäzän dost-düşmänni,

Adaşsam päqät aqlima meni.

Yollarniŋ ägir-toqayliği rast,

Parlaq šmrümgä ämgigim asas.

Yoqumni izdäp, bolmay avarä,

Barimni bar, däp eytqin, iltimas.

Akam Velahunğa märsiyä

Qayğu älämdä ün selip jiğlap,

Atam däp qaldim, anam däp qaldim.

Belimğa bevaq aq bağlap,

Älvida aka, aka, däp qaldim.

Meŋip jürsila šlmäydiğandäk,

Adäm qädrigä yätmäydekänmiz.

Eçilip tursa solmaydiğandäk,

Gülni gül süpät kütmäydekänmiz.

Mehrivan edi uruq-tuqqanğa,

Qädäm yätkiçä turatti yoqlap.

Qädirdan edi sirin uqqanğa,

Qälbidä mehir otini saqlap.

Һalimğa bäzän šzi yätmisä,

Kšŋli yetätti içidä kšyüp.

Jiraqtin eytqan sšzi yätmisä,

Kšzi yetätti, ğämlirin tutup.

Täğdir tänisi bevapa duniya,

Birlirigä käŋ, birlirigä tar.

Tilim tutulup, qalğandäk goya,

Dälälmäymän män ändi akam bar…

Һalin eytalmay qaptu u šçüp,

Kälsäm açmidi kšrsitip dildar.

Kirsäm ümüttä işigin eçip,

Käŋ šyi nimҗan bolup qaptu tar.

İşängän egiz tüvrügüm ğulap,

Kšzümni şuan torlidi bulut.

Qayğu-häsrätlär qälbimni dağlap,

Aka, aka, däp qaldim, aldimda tavut…

Quştäk uçup barattim,

Seğinğanda qerindaş.

Yolliriŋğa qarattim,

Seğinğanda qerindaş.

Atam-anam ornida,

Yšläkçidiŋ, qerindaş.

Mehir-şäpqät horida,

Bšläkçidiŋ, qerindaş.

Çelivatqan huş saziŋ,

Pütmäy qaldi, qerindaş.

Bizgä tamamän pärvaziŋ,

Yätmäy qaldi, qerindaş.

Kšzimizni paqiritip,

Yaşlap kättiŋ, qerindaş.

Pärzäntliriŋ vaqiritip,

Taşlap kättiŋ, qerindaş.

Ğämgä çšksäm halimni,

Kimgä eytay qerindaş.

Sunay desäm qolumni,

Kimgä qatay, qerindaş.

Bayliğimni jütärsäm,

Män bar dättiŋ, qerindaş,

Eğir jükni kštärsäm,

Sän bar dättim, qerindaş.

Vaqtida hal soralmay,

Jüräk dağda, qerindaş,

Kättiŋ yšläp turalmay,

Keräk çağda, qerindaş!

Ayal kişi

Täbiät mšҗüzisi ayal kişi,

Kšŋlüŋniŋ çin ğoҗisi ayal kişi.

Baharda bağlarara izdäp tapqan,

Ömrüŋniŋ gültaҗisi ayal kişi.

Yaşaş täs bu hayatta ayallarsiz,

Bähit yoq, şirdäk ärgä sadiq yarsiz.

Är-ayal dutarimniŋ qoş taridäk,

Birisiz sada bärmäs, biri härgiz.

Şatlansa hoşalliği seniŋ bilän,

Ğämliriŋ, täşvişliriŋ uniŋ bilän.

Yar kšygän otni kšrsä u šzini,

Atidi hesaplaşmay җeni bilän.

Һär šyniŋ esil güli, zeniti u,

Һär toyniŋ ğäzäl tili, şšhriti u.

Bšlüşkä bolmaydiğan dostlar bilän

Һär dilniŋ šmür kšrki, qimmiti u.

Һär  jilniŋ bolğinidäk yaz vä qişi,

Tepişmaq bir duniyadur käypä huşi.

Çirayi bääyni aptap kšŋlin tapsaŋ,

Täyyarla bayqimisaŋ kšzi yeşi.

Ävladiŋ orğup çiqar bulaq kšzi,

Һayatliq otin yaqar çiraq kšzi.

Til bilän sän°itini täripläş täs,

Kişilik duniyasida bayraq šzi.

Ailidä ayal boluş aliy himmät,

Pärzäntni adäm qiliş yoli qimmät.

Män degän mäğrur ärniŋ beşin bağlap,

Qälbini mayil qiliş yoli qimmät.

Kšrüngän bilän bäzän şunçä nazuk,

Jüräkni mäyip qilar u ünsiz oq.

Mabada ağrip qalsaŋ işq otida,

Ayalsiz u ağriqtin saqiyiş yoq.

Sšliti äymändürsä kšrgän mähäl,

Hisliti oqulmiğan kitap misal.

Bir šmür arman bolup talaylarğa,

Kšŋligä qulup selip qilidu lal.

Muhäbbät bağliriğa җor bolup kälsä,

Qorqmaydu oçilardin, eğir kälsä.

Yar kšŋlin minut razi qiliş üçün,

Ölümgä tiklär җenin toğra kälsä.

Mabada şänin yär qip qilsaŋ hapa,

Bir šmür seni är däp qilmas vapa.

Qälbiŋni çüşänmigän ayal bilän,

Yaşaşniŋ šzi guna, eğir җapa.

Kšksidä orden käbi oğul-qizi,

Karamät qudritiniŋ yarqin izi.

Yätmigän yolliriŋniŋ davami u,

Eytmiğan sirliriŋniŋ bulaq kšzi.

Bärikät navasidur ayal kişi,

Jüräkniŋ havasidur ayal kişi.

Ailidä qazan çšgiläp jürgän bilän,

Alämdä bebahadur uniŋ işi.

Kelin käldi

Kelin käldi, šyüŋgä salam bilän,

Yetäklişip, tepişip balaŋ bilän.

İşigiŋdin atlidi arman bilän,

Jürigidä yanğuçi pärman bilän.

Kelin käldi, ailäŋgä käldi kelin,

Öy ğemini qoliğa aldi kelin.

Ata-ana aldidin toğra štmäy,

Һämmä işni tindurdi buyruq kütmäy.

Mehman kälsä dästihan yaydi çapsan,

Nazu-nemät җoziğa qoydi çapsan.

İssiq tamaq täyyarlap keçiktürmäy,

Mehmanlarğa sundi qarap turmay.

Öy içidä härqaçan särämҗanliq,

Päyda boldi huş käyip aramҗanliq.

Çinä-qaça juydi u taraqlatmay,

Belin tolğap yatmidi, Ana yatmay.

Meŋişliri bayqisaŋ şunçä siliq,

Çirayiçu — çirayi här çağ illiq.

Apa-aka, däp kšzi külüp turar,

Eytquzmastin haҗitin bilip turar.

Kälsä-kälmäs bäs salmay siŋillarğa,

Däzmal salar här küni äqillärgä.

Ahşimisi ohşitip šydä barni,

Zadi yärgä qaratmas sšygän yarni.

Bägdäk siylap, hšrmätläp yoldişini,

Yoqni tap, däp qiynimas qoldişini.

İlpätliri kep qalsa hiҗil bolmay,

Kütüvalar, huş käyip, qapaq salmay.

Kelin käldi šyüŋgä, käldi amät,

Käldi yaşliq, hoşalliq, izzät-hšrmät,

Käldi huşvaq, dämlär qimmät,

Käldi otluq, yalqunluq pak muhäbbät.

Bir qizğa

Şundaqmu taş jüräk bolamsän,

Şunçimu särsänğa salamsän.

Sšyginim bir sänğu bilämsän,

Yä meni sarğayğan gül dämsän.

İşqiŋda çoğ bolup kšysämmu,

Bir qarap qoymaysän sän maŋa.

Häp, seni oylimay desämmu,

Uyqamni buzduŋğu sän yänä…

Qiz bala

Qiz bala, bäzmä җämşit, toy sšliti,

Qiz bala, kšzgä yaqut šy sšliti.

Hisliti gšzälligi gülgä qiyas,

Qiz bala, kšŋüllärniŋ zor dšliti.

Qiz qälbi sehir kšp sirliq qulup,

Küç bilän açalmaysän uni julup.

Talaylar bu qulupni açalmastin,

Muhäbbät bağlirida qalğan solup.

Qarisaŋ çiray-şäkli haman addiy,

Aldirap meŋişliri här çağ җiddiy.

Ahudäk kšksin mäğrur tutqan bilän,

Ahmaqqa egilätti bäzän qäddin.

Natonuş jigit kälsä ägär šygä,

Bilämsän, şu çağ Dilbär nemä oyda.

Kšrgändä yärgä beqip meŋişlirin,

Sän däysän «Qizim yetip qaptu boyğa».

Kšpiyip säyliliri tala-tüzgä,

On kün mäs jigit eytqan sirliq sšzgä.

Vaqitni säväp qilmay kšŋlin tapsa,

Qayrilmay uçup ketär «kelär küzgä»,

Һäҗäpla uniŋ sirliq qaraşliri,

Çeçini šrüp-šrüp, taraşliri,

Tonuş jigit toğriliq bir sšz çiqsa,

Bilmigän bolup qayta soraşliri.

Kšzlärgä arman bolup kšksi tursa,

Lävliri anar purap äksi tursa.

«Azapqa» qandaq çidap jürisän bu,

Kškräktä täşna jüräk bazğan ursa…

Bolsimu ata-ana qançä qimmät,

Qiz üçün ailä quruş aliy himmät,

Qiz käbi uçuş üçün yaralğan u,

Muhäbbät bağlirida izdäp amät.

Sirlirin, hiyallirin dilğa püküp,

Tuyğu häm sezimlirin içkä jutup.

Gül päsli bahar ayni seğinğandäk,

Jürär u yar sšzini täşna kütüp.

Qiz qälbi jüräklärdä izgü-arman,

Äŋ aliy tiläklärgä qanat häryan.

Lekin şu qiz işänçiŋ aqlalmastin,

Sšygügä bevapa bop qalğan yaman.

Bälüşüş