Bala vä küçük

0
1 042 ret oqıldı

Bir dehanniŋ işti birnäççini küçükligänliktin, u bu küçüklärni setiş üçün hoylisiniŋ temiğa elan çaplap qoyidu. Däl şu çağda bu yärgä bir oğul bala kelip qalidu:
— Tağa, män bir küçük setivalay degän, — däydu u.
— Maqul, setip beräy, — dedi dehan boynidiki tärlirini sürtkäç. — Bu küçüklär şundaq omaq, näslimu esil.
Bala beşini tšvän qilip, biraz oylinidudä, yançuğidin birmunçä parçä pullarni çiqirip, dehanğa täŋläp turup mundaq däydu:
— Tağa, mändä bari-yoqi 39 tsent barkän, aldi bilän küçüklärni kšrüp baqsam bolamdu?
— Älvättä, bolidu.
Ular iştniŋ ugisi täräpkä qarap maŋidu.
Ugidin bir işt moyliri jumran häm paqirap turidiğan tšrt küçükni ägäştürüp çiqidu. Buni kšrüp, baliniŋ kšzliri hoşalliqtin çaqnap ketidu.
Küçüklär çitlaq täräpkä jügräp kelivatqinida, bala iştniŋ ugisida bir närsiniŋ midirlavatqanliğini bayqaydu. Helä vaqittin keyin ugidin yänä bir küçük çiqip kelidu. Uniŋ çuği başqa küçüklärdin helila kiçik edi. U kiçikkinä yantuluqqa kälgändä, teyilip jiqilidu hämdä miŋ täsliktä ornidin turup, qerindaşliri täräpkä qarap maŋidu.
— Tağa, män moşu küçükni alay, — däydu bala heliqi çuği kiçik küçükni kšrsitip.
— Balam, bu küçükni almiğin, — däydu dehan. — Uniŋ puti aҗiz, u mäŋgü başqa küçüklärdäk tez jügrälmäydu.
Bu sšzlärni aŋliğan bala iŋişip, iştininiŋ puşqiğini asta kštiridu vä uniŋ tenini kštirip turğan metall tiräkni dehanğa kšrsitidu. Äslidä baliniŋ oŋ puti yalğan put edi.
— Ändi çüşängänsiz, tağa. Mänmu tez jügrälmäymän. Bu küçükmu maŋa ohşaşla başqilarniŋ mehir-muhäbbitigä muhtaҗ — däydu bala.
kagsay.com

Bälüşüş

Javap qalduruŋ