Kšk taamlirimiz

0
1 040 ret oqıldı

Kšk taamlar – äҗdatlirimiz uzun zamanlar mabaynida barliqqa kältürgän vä tädriҗiy umumlaşqan tamaq türliri. Ularni täyyarlaşniŋ šz qaidä-tärtivi bolidu. Tšvändä şular bilän tonuşturup štmäkçimiz.Kšk çšşürisi. Yeŋi kškläp çiqqan bedini terip, pakizlap, qayta-qayta juyup, qoyniŋ quyruq meyidin toğrap, tuz, zirä, qarimuç qatarliq qoşulmilarni arilaşturup, qiyma täyyarlinidu. Ägär bedä säl qattiq yaki yoğan bolsa, qazanğa may quyup, qizdurup, aziraq piyaz selip, sarğayğandin keyin bedini uşşaq toğrap qazanğa taşlaydu. Bedä taza ävrişim halätkä kälgändä, quyruqmayğa arilaşturulup, tügülidu.
Kšk mantisi. Tunҗa kškläp çiqqan bedini terip, pakiz juyup, uşşaq toğrap, sus otta qoruydu. Andin qorulğan bedini qaçiğa elip, uşşaq toğralğan qoy meyiğa arilaşturup, üstigä tuz sepip, tämi täŋşälgändin keyin manta tügülidu.
Kšk kšmiçi. Yeŋi kškläp çiqqan bedini pakiz tazilap, juyup, qayta-qayta süyini siqip çiqirivetip, uşşaq toğraydu. Andin qoyniŋ quyruq meyini arilaşturup qiyma täyyarlaydu. Qiymiğa kaviviçin, tuz selip, täŋşigändin keyin, җiltä qilinğan hemirniŋ içigä elip, tonurdiki qoqasqa kšmüp pişiridu.
Kšk şorpisi. Tunҗa üngän bedini terip, tazilap, qayta-qayta juyup, qazanda pişiridu. Andin qaçiğa zağra nanni selip, üstigä pişirilgän bedini yayidu. Bediniŋ üstigä çüçütülgän may yaki qoyniŋ quyruq meyiniŋ eritmisi aziraq selinip, qaçiniŋ ağzi bäş minut ätrapida him yepilidu. Bu çağda şorpa nanğa siŋip, nahayiti yumşaq häm tämlik bolidu.
Kšk salğan suyuqaş. Bedini härqandaq suyuqaşqa salsa boluveridu. Amma kšpligän adämlär hemirni yeyip, kesip ätkän ügrä-aşqa bedä selip içkänni yaqturidu.
Kšk polusi. Qazanğa gürüçni selip bolğandin keyin, pakizlanğan bedini üstigä sepip, tuvaqni him yepip, dümlävetidu. Bedä gürüç bilän täŋla pişidu. Kšk polusiğa gšş arilaştursimu, arilaşturmisimu bolidu.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ