Latin yeziğini üginäyli

0
150 ret oqıldı

Kitap oquş sağlamliqqa paydiliq
Salahiyätlik mutähässislärniŋ pikriçä, kitap oquş rohiy häm җismaniy sağlamliqqa paydiliq ekän. Yäni alimlar çoŋ meyä sağlamliğiniŋ pütkül organizmğa bevasitä täsir kšrsitidiğanliğini eniqliğan. Umumän, meyä dayim işläp tursa rivaҗlinip, «bekar bolsa» çekinip ketidekän. Adättä, kitap oquşni yahşi kšridiğan, äqliy ämgäk bilän turaqliq şuğullinidiğan adämlärniŋ äsäb sistemisiniŋ yahşi täräqqiy etidiğanliği, qeriğan päytidimu, äsäbiniŋ aҗizlap kätmäydiğanliği ilmiy җähättin ispatlanğan. Şundaqla äsäb sistemisiniŋ organizmni nazarät qiliş iqtidarini aşuruşta, bädänni küçländürüştä, härhil ağriqlarniŋ aldini elişta kitap oquşniŋ ähmiyiti zor. Yahşi kitaplarniŋ bäzidä mäniviy dora, rohiy ozuq bolup, adäm käypiyatini täŋşäş iqtidariğa egä bolidiğanliği häqqidimu untumasliğimiz keräk.

***
Kitap oqush saǵlamliqqa paydiliq
Salahiyátlik mutáxássislárniń pikrichá, kitap oqush rohiy hám cismaniy saǵlamliqqa paydiliq ekán. Yáni alimlar choń meyá saǵlamliǵiniń pútkúl organizmǵa bevasitá tásir kórsitidiǵanliǵini eniqliǵan. Umumán, meyá dayim ishláp tursa rivaclinip, “bekar bolsa” chekinip ketidekán. Adáttá, kitap oqushni yaxshi kóridiǵan, áqliy ámgák bilán turaqliq shuǵullinidiǵan adámlárniń ásáb sistemisiniń yaxshi táráqqiy etidiǵanliǵi, qeriǵan páytidimu, ásábiniń acizlap kátmáydiǵanliǵi ilmiy cáháttin ispatlanǵan. Shundaqla ásáb sistemisiniń organizmni nazarát qilish iqtidarini ashurushta, bádánni kúchlándúrúshtá, hárxil aǵriqlarniń aldini elishta kitap oqushniń áhmiyiti zor. Yaxshi kitaplarniń bázidá mániviy dora, rohiy ozuq bolup, adám káypiyatini táńshásh iqdariǵa egá bolidiǵanliǵi háqqidimu untumasliǵimiz kerák.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ