Latin yeziğini üginäyli

0
164 ret oqıldı

Mahmut ABDURAXMANOV

Ana jut
Ana jutni äslisäm,
Yaŋrar seğiniş navasi.
Yänä äziz här kšrsäm,
Bostanliri, dalasi.

Şunda anam gül tärgän,
Atam çapqan šstäŋ bar.
Mehridin qanat bärgän,
Billä šskän dostlar bar.

Kälsäm orğup bulaqlar,
Bulbul sayrar šzgiçä.
Güli çaçqan puraqlar
Kätmäs yänä kšrgiçä.

Qädri uluq şu jutum,
Quçaq yeyip kütidu.
Jutqa barar yollirim
Jürigimdin štidu.

***

Maxmut ABDURAXMANOV
Ana jut

Ana jutni áslisám,
Yańrar seǵinish navasi.
Yáná áziz hár kórsám,
Bostanliri, dalasi.

Shunda anam gúl tárǵán,
Atam chapqan óstáń bar.
Mehridin qanat bárgán,
Billá óskán dostlar bar.

Kálsám orǵup bulaqlar,
Bulbul sayrar ózgichá.
Gúli chachqan puraqlar
Kátmás yáná kórgichá.

Qádri uluq shu jutum,
Quchaq yeyip kútidu.
Jutqa barar yollirim
Júrigimdin ótidu.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ