Yeşi qiriqtin aşqanlarğa

0
398 ret oqıldı

Səkkizinçi mart kəldi,
Gülgə orap ətrapni.
Türlük-tümən sürətlər,
Aylanmaqta VatsAppni.
Qalmas üçün qatardin,
Kəzdim iҗat beğini.
Əslitəy dəp çoŋlarğa,
Gšzəl yaşliq çeğini.

***
Çarək əsir burunla,
Biz başqiçə oynattuq.
Bəhit degən moşu dəp,
Şu çağlarda oylattuq.
Mubaräkläp qizlarni,
«Otkrıtka» yazattuq,
Adresini kšrsitip,
Poçtidinla salattuq.
Tapalisaq lalə gül,
Bəkmu hoşal bolattuq.
Tort elişçün dukandin,

Barni särip qilattuq.
(Gül bilən tort helimu,
Qalmay kelər modidin.
Qalğan üçün miras bop
Bügüngə u konidin).
Esili dəp əgərdə
Duhi alsaq çoŋ işti.
Purap kšrüp sirtidin,
Məhsət şuni tepişti.
Məktəptiki soğilar,
Sizğuç, dəptər, qələmdi.
Qoşup qoysa boyaqni,
U bir yoğan aləmdi.
Qizlar kiyip aq fartuk,
Aq bantikni taqatti.
Zoqlinattuq biz şunçə,
U kšrünüş yaqatti.
Yoşurunup bir šygə,
Çay oynaşqa barattuq.
Җozidiki bariğa
Razi bolup yanattuq.
“Ustaz bilip qalmas” dəp,
Ənsirətti kšŋüllər.
Kətti qaytip kəlməskə,
Äşu bir esil künlər.
Bilip qalsa muəllim,
Qulaqlarni buratti.
Lekin uniŋ hšrmiti,
Tağdin üstün turatti.
***
Şu çağlirim dimaqqa
Baharda purap qaldi.
Yaşliğimni jürigim
Bir məhəl sorap qaldi.
İzdəp kšrdüm yaşliqni,
Qaytip maŋğan izimdin.
Taptim uni ahiri,
Güldək oğul-qizimdin.
Aram aldi jürigim,
Tapqinidin šziçə.
İlhamlinip lavlidi,
Şu yaşliqniŋ kšziçə…..

Əkvərҗan İSMAYİLҖANOV.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ