Bu zaman qandaq boldi?

0
77 ret oqıldı

Һəmmə dəydu, –
Bu zaman qandaq boldi?
Yahşilar yaman boldi,
Yamanlar yahşi boldi.
Aq buğdayniŋ orniğa,
Qarimuqqa haman toldi.
Bazardiki mallarmu,
Җiŋ əməs, җağa toldi.
Bir işni başlap qalsaŋ,
Bərginiŋ para boldi.
Pütsun desəŋ oqitiŋ,
Bu tepilmas çarə boldi.
Pul-mənsəp bala boldi,
Hizmət huni – kala boldi.
Paylaqçilar kšpiyip,
Yapqini yala boldi.
Dili pakniŋ jürigi,
Titilip yara boldi.
Җigdə çeçək atqanda,
Billə jürgən dostuŋmu
Ahiri çağliq boldi.
Mənsəp bolsa seniŋdä,
Ətraptiki həmminiŋ,
Tilliri mayliq boldi.
Bir-birini yamanlaş,
Tepilğusiz gəp boldi.
Öy mšşügi talaniŋ
Mšşügigə yəm boldi.
Bayliq qoğlap bəzilər,
Pəqət duniya ğəm boldi.
Qaşalar egiz boldi,
Pəyillər pəs boldi.
“Salam” dəp yeqiniŋğa,
Aŋlatmiğiŋ təs boldi.
Öylirimiz evro boldi,
Mehmanmu kälməs boldi.
Burun bšlüşkən çayni,
Hoşnimu içməs boldi.
Tuqqançiliq yoq boldi,
Kšygən otlar çoğ boldi.
Üzəŋgidin çüşməstin,
Ariliri soğ boldi.
Küllər tam boldi,
Küyoğul bala boldi.
Sən işəngən bu duniya,
Biri kam, çala boldi.
İçkinimiz haraq boldi,
Künlirimiz harap boldi.
Tətür çiqqan şamallar,
Çaçlarni tarap boldi.
***
Mana moşundaq zaman dəp,
Kayiymiz biz zamanğa.
Yahşini qayrip qoyup,
Əgişimiz yamanğa.
Zaman əməs šzgərgən,
Özgərduq biz šzimiz.
Qosiğimiz toysimu,
Toymaydiğu kšzümiz.
İnsapnimu untuduq,
İmannimu untuduq.
Ana tildin keçip biz,
Özgə tilğa şuŋğiduq.
Bir səp bolup, qol tutup,
Ötsun bizniŋ künümiz.
Mənzil bizdin qaçidu,
Bir bolmisa dilimiz.
Bir yaqidin çiqsun baş,
Örgə qarap düglisun,
Biz düglətkən eğir taş.
Beşimizda həmminiŋ,
Pəqət yahşi oy bolsun.
Parlaq bolup keləçək,
Koçimizda toy bolsun!

Һasil ABDRİMOV.
Uyğur nahiyäsi.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ