Sizniŋ sšyümlük şairiŋiz

0
69 ret oqıldı

Mirzähmät MERİMOV
Salam, ğunçilär!

Balilar!
Ässalam, hayatimiz ğunçiliri,
Ana jutniŋ – Vätänniŋ ünçiliri.
Silär barda hayatliq güllinidu,
Silärdin şatliq, külkä çeçilidu.
Balilar!
Ässalam, arzu-ümüt yultuzliri,
Silär qiyas yaşniğan gülzarliqqa.
Silär bilän yoruq kündüz-keçiliri,
Silär qiyas yaşniğan bostan-baqqa.
Balilar!
Silärğu parlap yanğan çiriğimiz,
Silärğu šmürdiki qiziğimiz.
Baliniŋ baliliq şoh qiliğiğa,
Häväs bilän qaraymiz barliğimiz.
Balilar insanlarniŋ keläçigi,
Ata-ana tiligi – hayat izi.
Hayatliq mäŋgü yaşnap-gülläp turar,
Bilim bilän šssä bärna oğul-qizi.
Balilar
Balilar, häy, balilar,
Gšdäk, omaq balilar.
Ata-ana amriği,
Kšŋüllärniŋ yoruği.
Balilar, häy, balilar,
Här šyniŋ nur-çiriği.
Tiniç turmas birdämmu,
Şunçä tatliq qiliği.

Balilar, häy, balilar,
Putuŋ, tiliŋ harmaydu.
Şohluq qilar – ärkilär,
«Qoy!» desäŋmu qoymaydu.
Balilar, häy, balilar,
Qiziq kšrär hämmini.
Tutup, kšrüp häyranä,
Tetip kšrär tämini.
Balilar, häy, balilar,
Silär bilän šy bazar.
Är yetip äşu balilar,
Yeŋi tarihni yazar.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ