Mšldür urdi šrükni

0
77 ret oqıldı

Alma- šrük baharda,
Ubdan çeçək atqandi.
Yeza həlqi huş bolup,
Helə işənç artqandi.
Ohşap kətsə šrügi,
Һosulini satatti.
Kšmür,otun-yağaçtin
Hijalətsiz bolatti.
Birdə issiq, birdə soğ,
Һagiğimu işəş yoq.
Kütmigən şu mšldürdin
Örük boldi ahir «poq».
Yetip kəldi aldida,
Şum həviri — güldüri.
Quyuvətti bir çağda
Tuhumdəkla mšldüri.
Bit-çit qildi bir pəstə
Ğoru bolğan šrükni.
Tağdin kəlgən kəlkün su
Elip kätti kšrükni.
Yər-җahanmu titridi
Çaqmaq çaqqan güldürdin.

İşəş qilğan šrüklər
«Tayaq yedi» mšldürdin.
Saq yeri yoq ğorular
«Tiqişatti beşini».
«Nemə guna qilduq?» dəp.
Tšküşətti «yeşini».
Özimizdə az əməs
Çaqmiği yoq güldürlər.
Pəylimizni tüzüsək,
Mümkün yağmas mšldürlər.
Ham süt əmgən bəndiniŋ
Һəmmə nərsə pəylidin.
Kšŋülini kəŋ tutsa,
Amət izdər kəynidin.
Mehrivanliq yoqidi,
Siliq gəpmu yoqidi.
Yahşi gəpniŋ orniğa,
Ğevət-šsək toqidi.
Su talaştuq etizda
Yamğur yeğip tursimu.
Gəp qilmidi bəzilər
Kšktatliği qurisimu.
Mümkün aççiq qilğandu
Kšktin kšrgən Egimiz.
Şunçə bərsə yamğurni,
Quridi desək yerimiz.
Rənҗiməyli mšldürgə,
U Allaniŋ qudriti.
Tohtitişqa yətməydu
Bəndisiniŋ җür°iti.
Şuŋa şükür qilayli,
Yahşiliqlar tiləyli.
Pəylimizni kəŋ tutup,
İҗil-inaq jürəyli.
Ötməy qalsa šrüklər,
Ançə rənҗip kətməyli.
Örükni dəp jüräkni
Һärgiz zedä ətməyli.
Ata-bova štküzgən
Örüksizmu künini.
Berimizdə bariçə
Çüşərsimu hunini.

Һasil ABDRİMOV.
Uyğur nahiyäsi.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ