Armanlirim bar büyük šçmäydiğan

0
57 ret oqıldı

İminҗan TOHTİYaROV

Män uyğurmän!
Uyğurmän!
Uyğur desä mahtinimän,
Tilim bar, dana tilim şatlinimän.
Ävlatlar bähti üçün җenim pida,
Yäŋ türüp küräşlärgä atlinimän.
Qädimimni işäşlik taşlaydiğan,
Mähsätlirim bar büyük başlaydiğan.
Tilim bar,
Päyğämbirdäk uluq tilim,
Kšz tägsä, äşu tilda aşlaydiğan.
Armanlirim bar büyük šçmäydiğan,
Tağlirim bar ornidin kšçmäydiğan.
Män Uyğurmän!
Äҗdatlar selip kätkän,
Yär‑zimindin izi heç jütmäydiğan.
Jürigimdä otum bar šçmäydiğan,
Yultuzum bar asmanda kšçmäydiğan.
Kemisini dolqunlar ursa çayqap,
Su tegigä‑deŋizğa çškmäydiğan.
Män Uyğurmän!
Ğarlardin ğulimiğan,
Nomusini‑şänini bulğimiğan.
Miŋ sävdalar çüşsimu bu beşimğa,
Yärni tilğap bšridäk, hulimiğan.
Män Uyğurmän!
Yarlardin ğulimiğan,
Qähritan qiş soğida toŋlimiğan.
Hatasini tän alğan düşminigä,
Nan‑tuz berip,
Yamanliq oylimiğan.
Pir tutqan gšzäl tilim – navarim u,
Hoşalliğim, şatliğim – aramim u.
Җäŋlärdä šzäm üçün atap qoyğan,
Äŋ adaqqi oqum u — qararim u.
Ana tilim šrülmäs munarim u,
Boynumdiki kšz tägmäs tumarim u.
Äҗdatlardin tävärük bolup yätkän,
Kätkän daŋqi häşlärgä, dutarim u!
Ana tilim — oq štmäs qalqinim u,
Män işängän, tayanğan tüvrügüm u.
Çintšmür, Sadir palvan, Ğenilarniŋ,
Tomurida qeni aqqan, jürigim u!
Zilva tilim mäŋgülük hayatliğim,
Soğulmiğan buliğim, dil şatliğim.
Ana tilim bar üçün beşim šrdä,
Tilim bilän meniŋ qoş‑qanatliğim.
Män Uyğurmän!
Äl‑jutini uluqliğan,
Yaman oyni bir yoli qulupliğan.
İttipaqni, šmlükni şiar qilip,
Җasur җanlar sepini toluqliğan.
Män Uyğurmän!
Tilimni bayriğim däp,
Sšygän‑kšygän gšzälim amriğim däp.
Nahşisida küyligän şairimän,
Taҗu‑tähtim, dšlitim, bayliğim däp!
Män Uyğurmän!
Baraqsan bağliri bar,
Kšk bilän boy talaşqan tağliri bar.
Һayatliqniŋ tomuri…
Östäŋlärdä,
Atilarniŋ qerimas yaşliği bar.
Män Uyğurmän!
Qaşiyniŋ šçmäs kšzi,
Abdumeҗit Dšlätniŋ jütmäs izi.
Ümütlärgä ot yaqqan,
Gülhan yaqqan,
Qaraŋğuni yorutqan şam‑yultuzi.
Män Uyğurmän!
Sazini yaŋraq çalğan,
Bähti üçün millätniŋ kšyüp, yanğan.
İşänçini yoqatmay keläçäkkä,
Äҗdatlarniŋ rohidin qanatlanğan.
Uyğurmän!
“Uyğur” desä mahtinimän,
Tilim bar,
Bähtim meniŋ şatlinimän.
Jillar štsun, äsirlär namim šçmäy,
Eğizlarda dastan bop yadlinimän!..

Ğadayma
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Beşiŋdin qişniŋ qari kätmäy turup.
Atilar qeni bilän bärpa bolğan,
Beğiŋdin quzğun‑qarğa kätmäy turup.
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Taŋlarniŋ şäpiğini kšrmäy turup.
Vätän däp, ärkinlik däp şeyit bolğan,
Atilar rohi tehi külmäy turup.
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Hoşalliq‑şatliq nemä bilmäy turup.
Vätändä — ana diyar quçiğida,
Eçilip, ävlat bähti külmäy turup.
Bazğanni elip ayaq‑qoluŋdiki,
Qulluqniŋ kişänlirin çaqmay turup.
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Päzani quştäk ärkin käzmäy turup.
Ömürgä aşiq qilğan jürigiŋdä,
Quyaşniŋ illiq täptin säzmäy turup.
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Biz kütkän taŋlar tehi atmay turup.
Maysidin giläm yayğan çar bağlarda,
Hatirҗäm bağriŋ yeqip yatmay turup.
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Kšzligän mähsätlärgä yätmäy turup.
Äҗdatlar izi qalğan davanlardin.
Qol elip sän işäşlik štmäy turup.
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Deŋizlar sulirini käçmäy turup.
Amanät, miras qilip Amannisa,
Qaldurğan dutar‑tarin çäkmäy turup.
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Bšşüktin beliŋ heli çiqmay turup.
Tävritip, silkindürüp yär‑ziminni,
Çaqmaqtäk taki bir rät çaqmay turup.
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Patqaqqa ayaq‑qoluŋ petip turup.
Özginiŋ qaçan bolsun ğemin yäysän,
Özäŋniŋ därt‑häsriti yetip turup.
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Biligiŋ küräşlärdä qatmay turup.
Çaqirğan çoqqilarğa çiqalmamsän,
Yatlarniŋ quçiğida yatmay turup.
Nemäŋgä, dostum, şunçä ğadiyisän,
Mähsätsiz bolmas äsla munar qurup.
Millätniŋ nomusini tšksäŋ yärgä,
Ölginiŋ şu ämäsmu tirik turup.
Ğadayma, ğadaymiğin, dostum, quruq!

Qeni šrläp…
Meniŋ bilän çelişişni kšzläydu u,
Elişmaq bop šziçä çoŋ sšzläydu u.
Bilip turup, sezip turup osalliğin,
Eğizida tağu‑taşni tüzläydu u.

Şundaq hemirbaturlar bar arimizda,
Kirivelip tegär nomus‑harimizğa.
Çapaq tolğan kšzlirini açalmastin,
Niyiti şu tuz säpmäkçi yarimizğa.

Quyruğini şipaŋlitip sšzligini,
Şärät qilip qoray basqan küzligini.
İlan ohşaş elip meni çaŋgiliğa,
Yärgä etip, jiqitişni kšzligini.

Qapqan‑tuzaq quralmisa jürälmäydu,
Başqilardin yahşiliqni kšrälmäydu.
Äzraildäk boğup җanni almiğiçä,
Oŋda yetip, aramhuda külälmäydu.

Aşiqliqni, gšzällikni sezälmäydu,
Һay‑hay qoysaŋ, sät qiliği tüzälmäydu.
Mähsitigä yetiş üçün däşt‑çšllärni,
Maŋa ohşaş yalaŋayaq kezälmäydu.

Arman nemä?! Oylimaydu heç kari yoq,
Ora kolap šzgilärgä arami yoq.
Jürgän yeri toy‑tamaşä, ärzän külkä,
Tšr talişip yä, qolida dutari yoq.

Nä, ağriq bu?..
Çäktin aşqan qizğinişi,
İzgülükkä yoq tamamän qiziqişi.
Qara besip qalsa ägär aŋa yänä,
Äyiplik şu räpiqisi — yastuqdişi.

Nä ağriq bu?..
Çäktin aşqan qizğinişi,
Bärikätsiz, ätivarsiz qilğan işi.
Arman qoğlap, šydin atlap kätkän nä vaq,
Pärzändigä yoq kšyümi, seğinişi.

Nomus nemä, vijdan nemä?!
Uniŋ üçün
Bäribirkän. İçi tolğan häsät‑tütün.
Äpu qil, dost, adämsimaq qiyapätkä,
Kirivalğan desäm uni mähluq‑çšçün.

İnsançiliq päzilätni untup tamam,
Qädimini basar asta, taşlap aran.
Yahşilarğa çalma etip, yala yepip,
Qaçan bolsun jürgän yeri qoray‑saman.

…Meni yärgä jiqitişni kšzläydu u,
Mähsiti çoŋ, ümütini üzmäydu u.
Kiçikkinä utuğimğa qeni šrläp,
Tayliq baştin kätkinini säzmäydu u,
Tilin çaynap alҗiğandäk sšzläydu u.

Kim bolduq?..
İlham bilän şoh çalğan küyüŋ,
Buruqtum bop çiqmastin ünüŋ.
Kšktä arman, mähsätlär tenäp,
Kim eduq biz,?
Kim bolduq bügün?..
Yaki bizdin qaçtimu amät,
Beşimizdin kätmäydu ğäm‑därt.
Utuğini küyläp šzginiŋ,
Kim eduq biz?
Kim bolduq bügün?..
Bozäk qilip püktürüp tizni,
Һätta zaman qiynaydu bizni.
Qamqaqtin yoq qelişliğimiz,
Kim eduq biz?
Kim bolduq bügün?..
Ana tildin bezip, täŋsitmäy,
Ğäyri tilda sayrap, päslimäy.
Nomus‑harni däpsändä qilip,
Kim eduq biz?
Kim bolduq bügün?..
Yoqap barar qädri millätniŋ,
Täsiridin ğodur ävlatniŋ.
Özäŋ bilän šzäŋ kürişip,
Kim eduq biz?
Kim bolduq bügün?..

İşän šzäŋgä
Armini yoq, mähsiti yoq,
Deŋizlarda üzmigän.
Qorqup yazniŋ aptividin,
Qiş soğiğa tšzmigän.
Eğizida tağni tüzläp,
Panaliğan kšlçäkni.
Kšrünüştä kšyüp‑pişip,
Zedä qilğan jüräkni.
Hoşamättä bop hšrmättä,
Öz ğemini oyliğan.
Nomusini urup yärgä,
Vijdanini bulğiğan.
Başqa eğir kün çüşkändä,
Yätmäy kişi qädrigä.
Därhal sändin üz šrigän,
Vapa qilmay vädigä.
Һätta täklip qilmisaŋmu,
Kelivelip toyuŋğa.
Bilindürmäy ça ilandäk,
Kirivalğan qoynuŋğa.
Nur‑zärrini ahmaqlarçä,
Tün qoynidin izdigän.
Çaçiritip tükrügini,
Җšligändäk sšzligän.
Qarişiŋdin husur tepip,
Şäk kältürgän sšzüŋgä.
Eqidäŋgä palta çepip,
Topa çaçqan kšzüŋgä.
Tšhmätlärdin qapqan qurup,
Kişän salğan putuŋğa.
Qizğinişta suni çaçqan,
Yaqqan gülhan‑otuŋğa.
Şundaqlarni adämsimaq
Dost tutmastin šzäŋgä.
Bu šmürdin štkän yahşi
İşäş qilip šzäŋgä!

İs
İs!
Yär‑asmanni qaplaydiğandäk,
Yär‑җahanni yalmaydiğandäk.
Kštirildi
Örlidi kškkä,
Gah, qaniti talmaydiğandäk.
İs!
Yalmap, aram almaydiğandäk,
Tağni yärgä çaplaydiğandäk.
Kštirildi,
Turhundin şuan,
Deginidin yanmaydiğandäk.
Taşliğandäk çugup çeçini,
Kšrsätmäkçi qara küçini.
Yä bolmisa almaqçimu u
Yär‑zimindin qäbih šçini.

Bir näpästä ot šçti, qaldi,
Ädigän is kšktä yoqaldi.
Bu җahandin iz­‑namsiz kätkän,
Kimlärnidu yadimğa saldi.
Äҗäl quçup pütkändäk risqa,
Ohşap qalmay desäŋ şu isqa.
Һäy, buradär, taraqlimay št
Aldamçi bu šmürdä qisqa.

Mustang
Ärkinlikni talliğan Mustang,
Ärkinliktä yaşiğan Mustang.
Quçiğida dala‑saylarniŋ,
Mäğrur qädäm taşliğan Mustang.
Baş egişni bilmigän Mustang,
Ärkinlikni küyligän Mustang.
Ülgä bolup bar adämzatqa,
Mustäqillik tiligän Mustang.
Yä, bilmäysän çarçaş degänni,
Kältürmäysän yeqin düşmänni.
Yaqturisän dalaniŋ sazin,
Şoh yaŋritip, ärkin jürgänni.
Täbiätniŋ ärkisi šzäŋ,
Yariliştin särkisi šzäŋ.
Bayraq qilip hatirҗämlikni,
Teç hayatniŋ bälgüsi šzäŋ.
Küç vä quvät beğişlap dayim,
Oçuq‑asman, quyaş hämrayiŋ.
Gül‑çimändin ämästur hali,
Özäŋ sšygän äziz makaniŋ.
Ärkinlikni talliğan Mustang,
Ärkinliktä yaşiğan Mustang.
Quçiğida dala‑saylarniŋ,
Mäğrur qädäm taşliğan Mustang.
Sirdaş saŋa yultuz‑asmanlar,
Quçaq açqan büyük davanlar.
Ärkinlikniŋ simvoli bolğan,
Mustang, sändä nemä arman bar?!.

Kim bolğiniŋ?..
Öz tilimda sšhbät qursam,
Җavap qattiŋ yat tilda.
Äşu çağda ohşap kättiŋ
Җansiz bädän – sän qulğa…
Äҗdatlardin qalğan tilni,
Uluqlimay, bulğisaŋ.
Pak niyätlik sšzlirimni,
Quliğiŋğa ilmisaŋ.
Nahşisini yatniŋ eytip,
Ömürdä kim bolğiniŋ?!.
Adäm ämäs, sän mähluqqu,
Tiliŋ horlap, jürginiŋ!..

Ötsäm boldi adaşmay
Puşkin tählit şeir yazsaŋ, däp qaldiŋ,
Esil sšzdin marҗan tizsaŋ, däp qaldiŋ.
Esenindäk küyläp šlmäs sšygüni,
Qälblärni çirmap alsaŋ, däp qaldiŋ.

Bu šmürdä šz yolum bar talliğan,
Ana tildin, millitimdin tanmiğan.
Kšrüngändin, bilsäŋ, şair çiqmaydu,
Öz hälqiniŋ ot‑işqida yanmiğan.

Duç kälsämmu çapqiniğa hayatniŋ,
Çavigiğa uçqinim yoq män yatniŋ.
Nemä payda, hälqiŋ šzi bärmigän,
Salmiği yoq, yenik kälgän ataqniŋ.

Һäväs qilip šzgilärniŋ tähtigä,
Qiziqmaymän, qol salmidim bähtigä.
Yätsäm boldi millitimni uluqlap,
Meni tuqqan ana hälqim qädrigä.

Özgilärniŋ sšzin štkür, oq dämsän,
Qiyas qilip şeirlirin ot dämsän.
Hälqimizniŋ arisida Esenin
Vä Puşkindäk talantlarni yoq dämsän.

Şuŋa, dostum, sšzlirimgä qulaq sal,
Ärkiŋ bilsun – qobul alma, qobul al.
Şeiridin eliş üçün sän läzzät,
Şairiŋni aldi bilän sšyüp qal.

Mäyli Puşkin bolmay qoyay, ohşimay,
Һšrmitini Eseninniŋ talaşmay.
Bayliğim däp, tumarim däp šmürdä,
Ötsäm boldi šz tilimdin adaşmay.

Tumarim
Şeirim — şatliğim,
Dil sšygän aşiğim.
Jil štsun, äsirlär
Qerimas yaşliğim.
Şeirim — aramim,
Etiqat, qararim.
Kšz açqan mähsätlär,
Mäŋgülük baharim.
Şeirim — җenim u,
Atqan aq teŋim u.
Ömürdä ätivalap,
Küyligän tilim u.
Şeirim — asminim,
Käŋ, yoruq җahanim.
Öçmästin šmürdä,
Oqular dastanim.
Şeirim — humarim,
Tayançim, tüvrügüm.
Bügünni ätigä,
Uliğan kšrügüm.
Şeirim — gülhanim,
Örülmäs munarim.
Jil štsun — äsirlär,
Til tägmäs tumarim!

Sana ohşaş dostum barkän
(Mirşekär Nasirovqa)
Sana ohşaş dostum barkän,
Şatlinimän.
Sana ohşaş dostum bilän,
Mahtinimän.
Sana ohşaş dostum barda,
Beşim šrdä.
İҗadiyät asminida,
Ornum tšrdä.
Sana ohşaş dostlar bilän
Baharimiz,
Quçaq eçip yaŋraydu şoh
Navarimiz.
Nomus‑harni vä ğururni,
Bayraq qilğan.
İzgülükni hayat yolda,
Qanat qilğan.
Mirzigüldäk qährimanniŋ,
Davamisän.
Aq taŋlarğa yetäkligän,
Armanisän.
Һär insanniŋ amanliğin,
Җan Alla däp,
Tiläydiğan.
Yahşiliqtin başqisini,
Bilmäydiğan.
Şuŋa sändäk dostum barkän,
Şatlinimän.
Nam‑etiŋni kškkä etip,
Mahtinimän.

Öçmigäy nami
(Nahşa mätini)
Yoq җahanda Yättisudäk kšrkäm yär,
Şairliri küyläp ğäzäl pütkän yär.
Bağ‑šstäŋlär hayatliqniŋ navasi,
Yaşap büyük äҗdatlirim štkän yär.

Qayturmisi:
Ävlatni däp šmürniŋ,
Öçärmigän şamini.
Bayraq qilip tikligän,
Uyğurumniŋ namini.
Bilal, Qaşiy, Velivay,
Ğazi, Ğeni, Abdulla.
Ölmäydiğan äŋ esil,
Öçmäydiğan simalar.

Ortaq üçün qayğusi vä şatliği,
Yoq äzäldin munda millät yatliği.
Tilni yarar çoğdäk yanğan bağdiki,
Mšgilärniŋ mäy bağliğan tatliği.

Kälsäŋ daŋliq äziz diyar boyiğa,
Kšz taşlisaŋ uluq ipäk yoliğa.
Büyük arman, štmüş karvan kšrünär,
Maysilärdin giläm yayğan qoyniğa.

Qayturmisi:
Öçärmästin dillarğa
Yaqqan ümüt şamini.
Bayraq qilip kštärgän
Ana hälqim namini.
Mirzigül vä Һüsäyin,
Quddus, İkram şänimiz.
Üzär, Şämsi häm İl'ya,
Abdumeҗit pährimiz.

Sän tiligän aram
Sän җan atqan, ümüt artqan dostliriŋ,
Ketidekän taşlap seni bir küni.
Birdä külüp, birdä qahşap aqivät,
Yatisänkän makan qilip sän gšrni.
Ömür qisqa, pütmäy risqa sšyüp št,
Otlirida, çoğlirida kšyüp št.
Miŋ sävdalar çüşsun mäyli beşiŋğa,
“Ah”, urmastin, qayğurmastin külüp št.
Yahşiliqni tumar qilip, šçmästin
Qalsun desäŋ salğan iziŋ jütmästin.
Küyläp štkin şat dämlärni nahşaŋda,
Kšrüngängä kšz yeşiŋni tškmästin.
Vaqti kälsä, üni šçüp navariŋ,
Äҗäl yätsä, barmu aŋa davariŋ.
Nemä demä, sän tiligän, kinigän,
U duniyakän, çin duniyakän aramiŋ.

Äzizläp štkin
Biz päpiläp šstürgän güllär
Җenim bevaq solmisun desäŋ.
Äҗdatlarniŋ šlmäs rohliri
Dayim bizni qollisun desäŋ.
Munarimiz qurğan tär tšküp
Ğulap yärgä çüşmisun desäŋ.
Çinarimiz uç tartqan mäzmut
Örülmästin, kšklisun desäŋ.
Otlirimiz kšygän lavuldap
Bir yenipla, šçmisun desäŋ.
Bağlirimiz biz kütkän asrap
Yär qoyniğa çškmisun desäŋ.
Kšk asmanda bulutlar tovlap,
Kšz yeşini tškmisun desäŋ.
Hoşalliqni täşvişkä ulap,
Künlär ğämdä štmisun desäŋ.
Mäğrur turğan yär‑zimin, tağlar
İz‑ornidin kšçmisun desäŋ.
Bähit quçqan şu şerin çağlar
Ästin mäŋgü kätmisun desäŋ.
Biz yaratqan otluq nahşilar,
Ta äbädkä yaŋrisun, desäŋ.
Qäläm tutqan şairiŋ qoli
Һeç qaçanda talmisun desäŋ.
Bahar ayda tenäp, qar yeğip,
Gül‑çeçäklär solmisun desäŋ.
Därt‑häsrätlär nazuk kšŋülni
Särasimğa salmisun, desäŋ.
Pitnihorniŋ tšhmät‑yalisi
Yälkimizni ägmisun desäŋ.
Bätläp qoyğan räqipniŋ oqi
Täsadipi tägmisun desäŋ.
Deŋizlarda biz üzgän kemä
Dolqun urup kätmisun desäŋ.
Qoldin çüşüp, çeqilip çinä,
Dilni parä ätmisun desäŋ.
Yerim yolda… mänzilgä yätmäy
Qanitimiz talmisun desäŋ.
Çoğ güllärni šzgilär bizdin
Burun üzüp almisun desäŋ.
Qalmay härgiz qaraŋğuluqta,
Taŋlarni täŋ kütimän desäŋ.
Qarşi turup kälkün‑tosqulğa,
Tiz pükmästin štimän desäŋ.
Ömür šzi küräş‑çelişsiz
Bolmaydekän, äzizim, bilsäŋ.
Beşimizğa miŋ bala kälsun,
Meniŋ bilän yeŋimän desäŋ.
Ästä saqlap eytqanlirimni,
Bähit quşin izdimä kšktin.
Aliqinida kštärgän seni
Şairiŋni äzizläp štkin!..

Qiymaymän
Tar kälgändäk käŋ җahanğa siğmaymän,
Käç ahşamda yä kšzümni ilmaymän.
Bir šzäŋgä beğişliğan nahşamni
Başqa җanğa, başqisiğa qiymaymän.
Tar kälgändäk käŋ җahanğa siğmaymän,
Bağdin gülniŋ yeqimliğin ilğaymän.
Seniŋ üçün külüp atqan taŋlarni
Başqisiğa, başqa җanğa qiymaymän.
Äziz yarim, nomus‑harim sän meniŋ,
Kšzliri nur, humar yarim sän meniŋ.
Yat kšzidin, yat sšzidin asriğan
Boynumdiki til‑tumarim sän meniŋ.
Qaçan bolsun büyük mähsät bar bolğay,
Aşiqlarğa pak muhäbbät yar bolğay.
Bulaqlarniŋ qoşulup şoh küyigä,
Җenim, dayim dutarimiz tar bolğay.
Yoşurmastin iç‑sirini tškär kim,
Piraqiŋda ot‑kavap bop kšyär kim.
Maŋa ohşaş aliqinida kštirip,
Maŋa ohşaş, yarim, seni sšyär kim.
Tar kälgändäk käŋ җahanğa siğmaymän,
Yultuzlarğa qarap kšzni ilmaymän.
Җenim saŋa beğişliğan nahşamni
Başqa җanğa, başqisiğa qiymaymän.

Muhäbbätni küyläyli
(Nahşa mätini)
Tumarimiz teğimiz,
Baraqsanliq beğimiz.
Kšz nurimiz – muhäbbät,
Huşvaq külgän çeğimiz.
Yayrap dostlar jüräyli,
Gül šmürni sšyäyli.
Muhäbbätni uluqlap,
Şat‑şadiman küläyli.
Gül šmürni sšygänlär,
Җan sirini tškkänlär.
Mäҗnun ohşaş Läyliniŋ,
Ot işqida kšygänlär.
Basqan härbir qädämdä,
Һär zamanda, här dämdä.
Kişi barmu sšygüni
Pir tutmiğan alämdä?
Qayturmisi:
Muhäbbätni küyläyli,
Һäy, äziz dostlar.
Hoşalliqta küläyli,
Җanimäy dostlar.
Sšygü güli solmisun,
Öçmäy armanlar.
Hoşal yayrap, şat külsun,
Aşiğu җanlar.

Amriğim
Äziz yarim, җan yarim,
Vapadarim‑nigarim.
Lävliriŋni sšygändä
Besilidu humarim.
Sänğu kšŋül aramim,
Dilğa aram alarim.
Tağlarara, bağara,
Şoh yaŋriğan navarim.
Asrap kütkän gülümsän,
Asmandiki künümsän.
Sšygümizgä guvaçi,
Çolpan külgän tünümsän.
Sän amriğim җananim,
Quçaq açqan җahanim.
Mähliya qilğan meni
Lalägüldäk җamaliŋ.
Ömürdiki tiligim,
Bolğin här çağ tirigim.
Sän bolmisaŋ hayatta,
Meniŋ kimgä kerigim.

Uluqlap sšygüni
Sšygüni mäŋgügä qilip yar,
Uluqlap җahanğa selip җar.
Äylimäy yoluŋğa meni har,
Kälgin külüp yar.
Sän meniŋ pärvazim nigarim,
Sän yaŋraq küy‑sazim, navarim.
Sän ediŋ gül‑yazim, baharim,
Kšŋül aramim.
Qiynimay sän meni amriğim,
Kälginä arman yar, appiğim.
Sän bilän qalsun gül‑yaşliğim,
Külkäm‑şatliğim.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ