Kšymäktä Kün

0
135 ret oqıldı

Künniŋ təptidə kšyməktə ətrap,
Kšldək kšrünər jiraqtin sərap.
Yamğurni kütər çaŋqiğan giya,
Təlmürgən halda asmanğa qarap.

Künniŋ təptidə kšyməktə ətrap,
İştlarmu yatar ugidin marap.
Bir pəskə quşlar sayrişin üzüp,
Çšmülər  kšldə soğ suda yayrap.

Künniŋ təptidə kšyməktə ətrap,
Qurut- qoŋğuzmu su izdər yamrap.

Pəqət adəmlər kayiydu küngə ,
Qaynaq təptigə aranla çidap.

Kšydürgən künniŋ tonurdək təpti
Sinaqtur mümkün bügündin başlap.
Tüzigəy dəp niyət- pəyilni,
Yaman illətni arqiğa taşlap

Tšzgili bolar həmmə nərsigə,
Künniŋ issiği heç nərsə əməs.
Əstə saqlayli ahirət küni,
Dozaq otidin qutulmaq bək təs.
Һasil ABDRİMOV.
Uyğur nahiyäsi.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ