Ötkän künüm yenip kälmäs, bilimän

0
80 ret oqıldı

Yaşliğimni başlap baqsam qaytidin

Jillar štüp, yeşim yetip qeridim,
Nemä taptim qalduruşqa paydidin?
Selip qoyğan asman peläk šyüm yoq,
Yaşliğimni başlap baqsam qaytidin.
Tähsim qilip bärmidim män soğini,
Kškräk kerip, kštärmidim käypiyat.
Ğulaç ketip, ğeriç qalğaç sanaqliq,
Qilalmidim heçbirigä väsiyät.
Biri yaşar hursänt bolup qiyğitip,
Bäziliri jürär dayim häsrättä.
Oylimidim künlär štsä hoşal bop,
Ändi nädin çüşäy jügräp bäs-bäskä.
Ötkän künüm yenip kälmäs, bilimän,
Taşqa ursam beşimni kep taŋ-sähär.
Qaldimekin besip štkän izlirim,
Qarap baqsam kšz yaş qilip män ägär.
Täşna bolup bu šmürgä näqädär,
Oltirimän bäzän sürüp hiyalä.
Qandurimän usluğumni här küni,
Alğinimda qolumğa män piyalä.
Gayi qaldi put qollirim tolğuşup,
Ötti jillar bir-birini qoğlişip.
Uyqa besip uhlap qalsam, särganda,
Tirikçilik yatquzmidi oyğitip.
Çirayimda kšrünidu qeriliq,
Mäşäqätniŋ turar šçmäs iznasi.
Tün keçidä änsiräymän täntiräp,
Kimniŋ bar däp meniŋdä şu qisasi.
Tirikçilik… Talay işni qip kšrdüm,
Hatalişip, putlişip häm jiqildim.
Yeqinimğa kšŋül bärmäy šzämçä,
Düşminimgä ğazaŋ bolup qeqildim.
Şundaqtimu sävir däymän şükri qip,
Maŋa taliq moşu gšzäl šmürgä.
Qaçalmaymiz här täräpkä at selip,
Şuŋa täyyar novät kälsä šlümgä.
Häyir, boptu ilaҗä yoq säkrimäy,
Täğdirimniŋ siziğidin, aldidin.
Qalmattiğu armanlirim hiyal bop,
Yaşap kšrsäm yaŋlivaştin qaytidin.

Meni
Şirin uyqida uhlisam, ey hiyalim, teriqtäk çaçma meni,
Süzük suda aqsam eriqta tuğan qilip yapma meni.
Räqipni yeqip çiqsam šlmästin yolvas bolup,
Һäy oçi, štünüp qalay, härgiz qoy qilip satma meni.

Talay buzuldum, kesäk bolup, soqma tamğa däs tizilip,
Ustam meni su qoşup, tenimgä lay qilip qatma meni.

Kim bilsun? İşäş yoq, bir qarap här kimniŋ räŋgigä,
Şuŋa, kim bolay mäyli, yandaqqa sšräp qoşma meni.

Mänmu bir bändä yaşap käldim, taza quçaq yayğin qeni.
İssinip alay qoynuŋda, nişan qilip atma meni.

Gär bolsaŋ ğäzälhan, kälsä ilhamiŋ tohtimay yazivärgin,
Layiq kšrsäŋ, mäyli däymän, misraliriŋğa qatma meni.

Eh,täğdir eytmaysän künümniŋ pütär vaqti qaçan.
Şundimu dostlirimdin sorimay tavutqa basma meni.

Kšz nurum
Män tiläymän qol yeyip nävrämgä insap,
Bärsikän däp bähtiŋni haman taladin.
Taҗu-tähtim, kšz nurum Niҗat yultuzum,
Päriştälär qonsekän saŋa Alladin.
Asmandiki quyaşniŋ hämrayi – çolpan,
Şuŋa sänmu šzämniŋ kütkän azliğim.
Bärdim saŋa baş qoyup här kün namazda,
Yoluŋ oçuq, demäk, u meniŋ raziliğim.

Һäҗäp boldi
Ötti jillar aldiraqsan,
Tohtimas heç şärätkä.
Beqip şuŋa adämlärmu
Tarqişar här täräpkä.
İlliq beqip, salam qilsaŋ,
Bayqalmaydu külkisi.
Bir tayaqta haydimaysän,
İçidä bar tülkisi.
Qelivatsa bir top adäm,
Bilip bolmas qaysi çoŋ.
Qol qoşturup salam qilsaŋ,
Bäziliri bäkmu toŋ.
Äqil eytsaŋ qoşulmaydu,
Huştar šzin mahtaşqa.
İlaҗ tepip tirişidu
Hatasini aqlaşqa.
Qiyin boldi häҗäp zaman,
Arman qilar şähär däp.
Qonup qalsaŋ ğayip bolar,
Taŋ süzülsä sähär däp.
Dost-düşmänni ayrip bolmas,
Bäkmu amraq ğevätkä.
İkki sšzniŋ biri yalğan,
Seni salar sevätkä.
Şuŋa qandaq muŋdişisän
Seni jürsä yaratmay.
İkki hoşna yaşap štsä
Bir-birigä qaraşmay.
Puli barlar qiya baqmas,
Duniya qoğlap tepçäkläp.
Mänsäp üçün hoşämät qip,
Özgilärni yetäkläp.

Nägä kätti äşu zaman,
Bir-birini qädirläş.
Äl içidä abroy tapqan
Dostlirini mädhiyläş.
Puluŋ bolsa yoluŋ oçuq,
Abroyuŋmu šrläydu.
Puluŋ yoqta qeçip kätkän
Düşmänliriŋ yšläydu.
Qiyin zaman, häҗäp boldi,
Qerindaşlar yat boldi.
Pul-duniyağa mehir bağlap,
Qälbi šçmäs dat boldi.
Nemä däymiz, mäyli däymiz,
Ğururimiz kätmisun.
İnsanlardin kšrälmäslik,
Һäsäthorluq çätnisun.
Yaşliğimni äslisäm
Sähär turup qarap baqsam ätrapimğa kšz selip,
Һidi kelär terip qoyğan güllirimniŋ tohtimay.
Uçup-qonsa kepinäklär bir-birini qoğlişip,
Şuŋa mänmu hiyal içrä yaşliğimdin huş bolay.

Bürküt ohşaş mänmu qonğan qiyadiki ğar taşqa,
Qanitimni kerip uçup täbiätkä zoqlinip.
Kšrälmäskä, häsäthorğa nişan bolup qalmastin,
Çoqup alğan kšzlirini qiliç bilän oq bolup.

Näzär selip qarap tursam kšrünätti muhitlar,
Jutum su bop yärdin çiqqan tamçiliğan bulaqtäk.
Çoŋqurdiki üzgän beliq hava yätmäy aldimda,
Qamaqsizla tutup alsam bilinmätti jiraqtäk.

Jaŋgallarda tenäp qalsam baş-ayiğin tapalmay,
Jirtquç bilän elişattim šzäm goya şir bolup.
Yaşliq degän oti başqa qiş zimistan nädekin?
Jillar štüp, ästä qalar äşu künlär sir bolup.

Uçsa qurğuy däräqlärni makan etip, sayä qip,
Bšdüniniŋ sayraşliri elip ketär jiraqqa.
Seğinsammu kälmäs zadi štüp kätkän künlirim,
Boysunmiğan bürkütkimu aŋçi bolup biraqta.

Yaylisidin tutup elip atqa minsäm här küni,
Mingän etim tärin tšküp, qirçaŋğudäk bolatti.

Kšrünmigän qir-idirlar šzäm tursam oçidäk,
Täbiätniŋ şoh şamili arqimizda qalatti.

Tomuzlarda yärni bassam tapanlirim yerilip,
Näyzä boyi kün nuriğa bağlisimu tšzmättim.
Yaşliğimniŋ oti bolğaç qan tomurum buluqlap,
Ot tutaşsa tänlirimgä kšygän çoğni säzmättim.

Put-qolumni çetip qoysa kişän bilän här küni,
Zindandimu halim eytmay, mäşäqätkä kšnättim.
Quyaş nurin kšrälmisäm qaraŋğuda qiynilip,
Nalä qilmay, qäddim pükmäy, märdaniçä šlättim.

Künlär, aylar, jillar štär bir-birini qoğlişip,
Şuŋa mänmu şeir yazay yaşliğimğa beğişlap.
Şükri däymän täğdirimgä vaqit çapsan štsimu,
Qalğan šmrüm štüp ketär kšz açqiçä ğeriçlap.

Kšrüngän tağ jiraq ämäs, män yetärmän bir küni,
Peşanämdin tär aqsimu tohtimastin tamçilap.
Yaşliğim häm baliliğim štär haman ğuyuldap,
Çünki ändi vaqit qoğlar kündä bizni qamçilap.

Kälmäktimän bu šmürdä täşnaliğim qandurup,
Yaşliğimniŋ otlirini yaşanğanda yandurup.
Toymidimğu bu šmürgä Täŋri bärgän soğa qip,
Qandaq ketäy bu alämdin şu soğini qaldurup.

Ablekim TOHNİYaZOV.
Qoram yezisi,
Ämgäkçiqazaq nahiyäsi.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ