Mänzil

0
104 ret oqıldı

(Lävhä)

Uzundin-uzun, baş-uçi yoq yolda mənzil izdəp çiqqan adəmlər qarisi kšrünətti. Ular bu yolda helidin beri kelivatqanliqtin, kšpçiligi herip, mağdirsizlanğan edi. Uşşaq balilirini yetiligən, əlləylirini dümbisigə hapaşlavalğan anilar, hasciğa tayinip, aranla qədəm besip kelivatqan qerilar, azdu-tola jükini tayaqqa ilip, dümbisigə artip kelivatqanlarniŋ ayiği kšrünməydu. Bu uzun yolda ularniŋ tartmiğan җapasi qalmiğandək kšrünidu. Biraq qandaqtu-bir iradə ularğa küç-quvət berip, haman mənzilgə qarap elip kelivatatti.
Һəyran qalarliği, nemişkidu, bu yoluvçilar top-top əməs, hərbiri ayrim-ayrim kelivatatti…
Yol üstidə ularğa toplişip štüvatqan, üzliridə qandaqtu-bir hoşalliq äläŋgiliri əkis ətkən yoluvçilar uçratti. Lekin ular harğan, çaŋqiğan bu yoluvçilarni bayqimiğan halda štüp ketişətti. Mənzilgə yetidiğan yolni kšrsitip qoyuşni soriğanlarğa həyran bolğan halda qarişatti.
Arisidin birər-yerimi hal sorap, azdu-tola süyini, ozuğini bərgəndək bolatti. Äynä şundaq eğir ähvalda kelivatqan bu yoluvçilarniŋ kšpi, bu tügiməs yolda məŋgügə qelivatatti. Ularniŋ arisida gšdəklərmu bar edi.
Bir vaqitta bu yoluvçilar kelivatqan yol üçkə açilinidu. Birinçisi –mənzilgə susiz, çšl arqiliq baridiğan yol. İkkinçisi – muzdavanlarni eşip mənzilgə apiridiğan yol. Üçinçisi – jirtquç hayvanğa tolup-taşqan qelin җaŋgal arqiliq štidiğan yol.
Yoluvçilar qaysi yolda meŋişni bilməy, turup qalidu.
Çšl arqiliq maŋsa, çoqum ussizliqtin šlüp ketidu, muzdavan arqiliq maŋsa hätärlik, əndi җaŋgal arqiliq maŋayli desə, jirtquçlarğa yəm boluşi turğan gəp.
Ular baş qaturup turuşiğa yoluvçilar içidin biri çiqidudə, «Meniŋ kəynimdin meŋiŋlar. Mən silərni çšl arqiliq elip štimən» dəydu. Şu çağda yənə biri «Meni əgişiŋlar. Mən muzdavan arqiliq silərni aman-esən, mänzilgä apirimän» dəydu. Arisidin yänä biri çiqidudə, «Mən silərni җaŋgal arqiliq degän yärgä apirimən» dəydu.
Kšpçilik kimni əgişişni bilməy turup qalidu, çünki qaysila yol bolmisun, intayin hətərlik edi. Şu çağda yəttə qəvət asman qetidin sada kelidu.
–Mən silərniŋ səpiriŋlarni helidin beri küzitip kelivatimən. Bayqiğinim, nemişkidu, silär toplişip meŋişniŋ orniğa, häryan çeçilip kelivatisilər. Şuniŋ üçünmu bu uzun yolda helä җapa tartip qaldiŋlar.
Məyli, bu üç yolniŋ qaysisida maŋmaŋlar, birlişip, alğa qarap qädäm basmisaŋlar, yoluŋlar tehimu hətərlik bolidu. Meniŋ məslihitim, silər birlişiŋlar. Bir bolsaŋlar, hərqandaq heyim-hətərdin qutulup ketisilər. Bir-biriŋlarğa yšlək bolsaŋlar, mənzilgimu çoqum yetisilər. Һazirdin başlap sepiŋlarni tüzäp, birlişiŋlar!..».
«Birlişiŋlar» sšzi əksi sada bolup, birnəççə qetim qaytilinidudə, andin yoqaydu. Aŋ-taŋ bolğan yoluvçilar baştiki yol başliğuçilardin haman җavap kütüşətti. Һä, ular bolsa, tehiçä yoluvçilarni šzliri talliğan yol bilən meŋişqa dävät qilatti.
Mənzil bolsa, haman jiraq edi…
Һasil ABDRİMOV.
Uyğur nahiyäsi.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ