Kšydürüp häm kšyüp yaşaymiz

0
157 ret oqıldı

Nurähmät ÄHMÄTOV

Baharda tuğuldum, bahar müҗäzmän
Baharda tuğuldum, bahar müҗäzmän,
«Bahar»däp başlinar şeirim җäzmän.
«Bahar» däp başlinip, «bahar» däp yänä،
Tügisä yahşidi bu meniŋ näzmäm.

Bahar — bu çin aşiq kšŋüllär päsli,
Җanğa җan uliğan huş güllär päsli.
Ot jüräk, ot näpäs štär ohşaydu,
Baharda tuğulğan adämlär äsli.

Baharda oyğinar җimi yär-җahan,
Tepirlap, җoşqunlap, tomurdiki qan.
Baharda başlaydu šrgä-yüksäkkä،
Qiş boyi ügdigän izgü oy-arman.

Җan äta qilğanda Quyaşniŋ nuri,
Yaşirar ziminniŋ oyman-çoŋquri.
İlliq nur täptidin haduq çiqqandäk,
Taraydu şipaliq ana yär hori…

Kšz eçip, say-sala, qoy kšz bulaqlar,
Başlaydu dil aram yaŋraq qoşaqlar.
Nur imip toyunğan gül-giyalardin,
Aŋqiydu dava bop huşboy puraqlar.

Quşlarniŋ sayrişi beğişlap aram,
Jüräkni tävritip qip alidu ram.
Qulaq tut, äy, şair miŋ hil navağa,
Näq bu çağ kelidu kälmigän ilham!

…Baharda tuğuldum, bahar müҗäzmän,
Bahardin başlinar şeirim җäzmän.
Qaraŋğu qişlarda üzülüp qalmay,
Baharğa ulaşqay bu meniŋ näzmäm!..

Bu hayatta…
Bu hayatta meni häm kšrälmäslär bar,
Ğevitimni qilmisa jürälmäslär bar.
Sayäm bolup ägişip, neri kätmäydu,
Mänsiz šmrini huş sezälmäslär bar.

Nemä amal, nä çarä uşbu «ھimmätkä»،
Bolmaydiğu taş etip neҗis-mäynätkä،
Ğeväthorğa qaçan häm nädä sot bolğan?
«İmtiyazliq» ihlim u taki äbätkä.

İzgülükni җa qilip, jüräk qetiğa,
Pärvaz qilsam ilhamniŋ minip etiğa,
Andin yüz jil yaşisam azliq qilatti,
Äşu bir nakäslärniŋ tegip zitiğa!
Ğäliti häq şairlar degän
(Şairä Şairäm Baratovağa )
«Fariza, Farizajan, Fariza qız,
Bwl düniede aqındardıŋ bäri jalğız»
Mwqağali Maqataev.

Şairä qiz – Şairäm siŋlim,
Şair desä turalmaymän җim.
Kšyünmisä şairğa şair,
Kšyünmäydu bu kündä heçkim.

Siz-şairä، mänmu häm şair,
Özimizçä gäp-sšzgä mahir.
Kšydürüp häm kšyüp yaşaymiz,
ھär balağa şuŋa biz hazir…

Alliqandaq muhlislarni däp,
Ömür štär qapiyä izdäp.
Ğäliti häq şairlar degän,
Äpändigä ohşap ketär zäp.

Aram izdäp bearamliqtin,
Huşvaq jürär pärişanliqtin,
Sšzgä alğur hazirҗavap bäk,
Hali jürmäs häm nadanliqtin.

Gülgä aşiq, gülgä pärvanä،
Bulbulni däp mäshuş mästanä.
Pul tapqanlar yol tepip jürär,
Siŋlim, bizlär haman märdanä!..

Mäҗnun ämäs, mäptunluği bar,
Atqan taŋğa mämnunluği bar.
Öz-šzigä sšzläp gahida,
Külüp ketär mäҗnunluği bar.

Kitap-däptär dayim hämrayi,
Kün keçidu yerim sävdayi.
Bari bilän kšŋlidä bahar,
Ğayiptin heç yoqtur tamayi.

Bizlär şundaq ğäliti ihlim,
Ğäliti kün keçimiz siŋlim.
Qädrimizni bälki bilmäs äl,
Yaşaymiz däp: «Vätinim, elim»…

Dil qetida uluğvar ğayä،
Çüşärmäymiz aŋa heç sayä.
«Vätinim»däp qalsa sšzümiz,
Şuniŋ šzi bizgä kupayä!

Şairä qiz – Şairäm siŋlim,
Şair däsä turalmaymän җim.
Kšyünmisä şairğa şair,
Kšyünmäydu bu kündä heçkim…
Ämaniŋ ändişisi
Nä amal, Alla şundaq yaritiptu?
Künümni šzgilärgä qaritiptu.
Alämni käŋ-kuşadä degän bilän,
Käŋligin qiymay maŋa tar etiptu.

Bir šmür hämra bolup hasa tayaq,
Tämtiläp kün keçimän jürüp yayaq.
Allağa şükri däymän miŋ bir märtä،
ھelimu saq ekän bu bir җüp ayaq.

Män äma,
Kün nurin kšrälmäymän,
Nur quçup gül päyzini sürälmäymän,
Kšz eçip җan anamğa şatliq ämäs,
Ömürlük därt ep kälgän betäläymän…

Eytmaqçi, künniŋ nuri qandaq närsä،
Ünämdu uruq qilip yärgä tärsä؟
Bir kšrüp, qenip alsam arman yoqti,
Razidim andin Alla šlüm bärsä…

Kün kšrmäy šmür käçmäk qiyin ekän,
Qimmitiŋ sunuq yamaq tiyin ekän.
«ھeçqisi yoq» däp qoyğan yolliriŋğa,
Nakäslär taşlap kätsä tšmür tikän…

Bolmaskän yä bir yoli җandin keçip,
Bolmaskän qutulğili… zähär içip,
U başta täğdirimni miŋ tügüç qilip,
Qoyupsän, pärvärdigar šzäŋ piçip.

Qondurmay naşükürlük illätlärni,
Tartimän Özäŋ salğan bu därtlärni.
(Bändigä amal barmu tartip štmäy,
Alladin kälgän azap-külpätlärni!..
…Män – Äma,
Koça-koyda tämtiläymän.
Yol tapmay, siypaşturup, tämtiläymän.
Äy, Räbbim, dässäp-çäyläp kätmisun däp,
Kšzi bar adämlärdin änsiräymän!..

Qarğilar

Qara, ala, kšp qarğa,
Qoşaq toqar baharğa.
«Ğäzälhanliq» qilişar,
Qonmaq bolup dutarğa.

ھärkimniŋ šz ärki bar,
«Sayravärsun» qarğilar.
Bulbullarğa biraqta,
Qilğin yahşi etivar.

Gahi tumşuq yamişip,
Gahi dostluği җalişip,
Bir-birini juŋuzlar,
Özara tšr talişip.

«Qara ämäs, aq biz» däp,
Җar salidu tartmay täp.
Qarğilarniŋ zamani,
Kep qalğanmu, nemä gäp?

Qizğiniş häm häsät bar,
Bulbulğa käk, näprät bar.
Tuğuluştin qenida,
«Quvluq» degän sän°ät bar.

Җahan käŋri – yetärlik,
İş yoq vayim etärlik,
Biraq qarğa kšp yaşar,
Mana şusi hätärlik!

Siz çalsiŋiz dutariŋizni
(Ataqliq sän°ätkar Päridä ھamutqa)

Siz çalsiŋiz märğullitip dutariŋizni,
Tamam untup qalarkänmiz biz barimizni.
Pil süyigi misali u barmaqliriŋiz,
İzhar äylär täşnaliq häm muŋ-zarimizni.

Näğmä bilän nälärgidu başlap ketisiz.
Därdi piraq däştlirigä taşlap ketisiz.
Näğmä bilän selip bizni nä bir koylarğa,
ھä šziŋiz gül-gül bolup yaşnap ketisiz.

Üzüp qoymay huş näğmini bir däqiqä häm,

Çaliveriŋ،
çaliveriŋ.
üzmäy Päridäm,
Yayrap, çeliŋ،
Yaşnap çeliŋ،
Gäp boptimu u,
Näğmiŋizdin bir şairniŋ çäkkini äläm!..

Salam bärdim, Sizgä Ustaz!
(Aŋliq hayatini maarip sahasiğa beğişliğan, däsläpki ustazlirimniŋ biri Aziyäm Turdievağa beğişlaymän)

Sizni äsläp atmiş jilniŋ nerisidin,
Salam bärdim atmiş jilniŋ berisidin.
Çiŋ kšŋlümdin bir güldästä tutay dedim,
İlğap jürüp iҗadimniŋ mevisidin.

Şagirt degän ustaziğa kšp qärizdar,
ھärqançä qip štäp bolmas uni zinhar.
Maŋa tälim bärgänlärni yad äylisäm,
Aldi bilän Siz kelisiz beihtiyar.

Nesip bolup tälim eliş qoluŋizda,
Märipättin nur çaçqansiz yolumizğa.
Aylar štsun, jillar štsun, äziz Ustaz,
Untulmastin saqlinisiz dilimizda!

Ömürboyi ustaz boluş asan ämäs,
Ottuz bala qälbigä yol tapmaq bäk täs.
Siz yäŋdiŋiz kšp mäşäqät җapalarni,
Ustazliqni bilip uluq häm muqäddäs.

Mänmu bir çağ ustaz bolup štsäm dättim,
Vä ustaz bop qädriŋizgä şunda yättim,
Eytip, eytmay nemisi bar — rast gepim bu,
Bari-yoqi bäş jil işläp qeçip kättim.

Ömürboyi ustaz bolmaq zor җasarät,
Baştin štär qançä azap, qançä külpät.
Bolsa päqät tağlarda bar, äziz Ustaz,
Qälbiŋizgä җuğlanğan u sävri-taqät.

Käpsiz edim bäŋvaşliqtin nami çiqqan,
Aŋlimattim şuŋa yahşi gäp heçqaçan.
Päqät bir Siz anam ohşaş beşim siypap,
Talay qetim ara bolup yaqa jirtqan!

Käŋ kšŋliŋiz käŋ qit°ägä bolup qiyas,
«Aziyäm» däp ismiŋiz bar šziŋizgä bäk mas.
Ällär meni şair däydu gär rast bolsa,
Şairliğim Sizgä ohşaş Ustazğa has!

…Äziz Ustaz!
Sizgä tiläp män amanliq,
Kšrmäŋ däymän bu hayatta heç yamanliq!
Öziŋizdäk ustazi bar şagirtniŋ häm,
Kšŋli toqtur,
Hatirҗämdur, davamliq !!!

ھäҗäp kättiŋ aldirap
(Ataqliq sähnä mahiri Muhit ھezimovniŋ vapatiğa märsiyä)

Ölüm eytip kälmäydu,
Kelidu bevaq.
Vä šçidu arzulap yandurğan çiraq.
«Bir tirikkä – bir šlüm» desäkmu lekin,
Jüräklärdä šmürlük qep qalar piraq…
ھäҗäp kättiŋ aldirap jutdişim Muhit.

Sän äslidä sän°ät däp tuğulğan ediŋ،
Sän°ätni däp җan tikip çoŋ bolğan ediŋ.
Alla bärgän istedat ihtidariŋni,
Tšhpä qilip hälqiŋgä tonulğan ediŋ.
ھäҗäp kättiŋ aldirap, jutdişim Muhit.

Çoŋ sähnidä sän eçip talay sollarni,
Besip šttüŋ sähnidä şanliq yollarni.
Muhlisliriŋ qälbidä qaldiŋ mäŋgülük,
Mahiranä iҗra qip yarqin rol'larni,
ھäҗäp kättiŋ aldirap, jutdişim Muhit.

Teatrni muqädddäs bir därgah bildiŋ،
Ömürboyi sidqidil hizmitin qildiŋ.
Tamaşibin kšŋlidin çiqqaç şäräplik,
Huş mubaräk ismiŋ heç çüşmidi tildin,
ھäҗäp kättiŋ aldirap, jutdişim Muhit.

Talant äsli millätniŋ pähri häm kšrki,
Ayan etär millätni talantlar çünki.
Ğäbit Müsrep ağimiz tän bärgän saŋa,
Säväp talant çäk bilmäs, hämminiŋ mülki,
ھäҗäp kättiŋ aldirap, jutdişim Muhit.

Sän°ät üçün sän äsli tuğulğan ediŋ،
Vä sän°ätkä җan tikip çoŋ bolğan ediŋ.
İҗavät bop ahiri izgü oy-arman,
Millitiŋni tonutup, tonulğan ediŋ!
ھäҗäp kättiŋ aldirap, jutdişim Muhit.

Özäŋ kättiŋ arqaŋda solliriŋ qaldi,
ھär qädämdä äslitip yolliriŋ qaldi.
Özäŋ kättiŋ vä lekin muhlisliriŋğa
İҗadiŋdin җan pütkän rol'liriŋ qaldi.
ھäҗäp kättiŋ aldiraş، jutdişim Muhit!..
Zaporojets adämlär
Zaporojets Keŋäş dävri maşinisi,
Ätimalim, jiguliniŋ šz inisi.
Özgilärgä ohşaydiğan tšrt çaqi bar,
Qaraŋğuda yanar kšzi — yanar qoş far.

Ot alidu gahi därhal, gahi qaqilip,
Karğa yarar jiriğiŋni yeqin qilip.
ھär halda maşina bu, harvu ämäs,
ھä، uniŋsiz oqät alğa besişi täs.

Qiziq yeri aldi-käyni ohşaydu bäk,
Bir mäsiniŋ oŋi bilän sol peyidäk.
Mundin šzgä kšzgä çüşär yoq heç pärqi,
Şundin bolar başqilardin tšvän närqi.

…Ğäliti bir adämlär bar nami uluq,
Aldi nemä، käyni nemä — heç pärqi yoq,
Uçraşmaymän gär uçraşsam män hiyalän,
«Zaporojets» bolar ayan, äyni bilän.

İş-ämäli: älbuzarliq, riyakarliq,
Qenida yoq älgä vapa pidakarliq.
Yatsa-tursa yalğuz başniŋ ğemin yäydu,
İkki sšzniŋ biridä «män»، «biz» demäydu.

Zaporojets adämlärdin, ya ، älhäzär,
Änsiräymän bolup qalmay däp hämsäpär!!!
Nemä şunçä nahşiliriŋ kšp?
Nemä şunçä، uyğurum, nahşiliriŋ kšp?
ھärbiridin därt-äläm turar tškülüp,
Miŋ nahşaŋdin bir nahşaŋ bolsiçu kaşki,
Kişi hoşal aŋlisa, aŋlisa külüp!

ھärbir nahşaŋ bir därtmän, jüräkniŋ zari,
Zamanidin qan jutqan qanniŋ izhari.
Sän yaşisaŋ därdiŋni içiŋgä jutup,
Bu, vapasiz җahanniŋ yoqkän heç kari!
Alämni käŋ deyişip, salğan bilän җar,
Seniŋ üçün, uyğurum, ekänğu bäk tar!
Qiya beqip kšz selip qoyğan bolsa gär,
Kälmättiğu nahşaŋdin munçä ahu-zar!..

Kün käçtiŋmu küpürlük gunağa petip,
Kün käçtiŋmu halalğa haramni qetip?
Bilimän nandäk halal, nandäk pakizsän
Neçün ärziŋ hudağa barmaydu yetip?!

Koçaŋdimu çoŋ toylar boluşi bar gäp,
Çünki insan tuğulmas därt tartimän däp!
Kimgä qaçan çüşüptu asmandin halga,
Su tolamdu sevättä qilmisa säväp!؟

..Nemä şunçä، uyğurum nahşiliriŋ kšp?
ھämmisidin qayğu-muŋ turar tškülüp,
Miŋ nahşaŋdin bir nahşaŋ bolsiçu kaşki,
Kişi hoşal tiŋşisa, tiŋşisa külüp!

Täpäkkür çäşmiliridin
Vätänni sšydüm, demäkkim, imanim kamil,
Rubayämdä qäyt qildim — bumu bir amil.
ھär misrada etiqat, eqidäm siŋgän
Yeşim toldi qäğäzgä، uni siya bil.

Monu karvan saraydin ketimiz ahir,
Zulmätlik bir mänzilgä yetimiz ahir,
Kätmäs bolup kälgändäk häs-hästä jürüp,
Tšrt künlük šmürni har etimiz ahir.

Ottuz eduq şalaŋlap kätti arimiz,
Qalğanlarmu bir-birläp ketip barimiz.
Kimlärnidu ränҗitip, kimnidu huş qip,
Taŋla-ärtä bizniŋmu jütär qarimiz…

Bügünki bu pursitiŋ kälmäk, ehtimal,
Eliş-beriş işiŋni birtäräp qip al.
Kirpik bilän qaş ara bir palakät bar,
Arida sän çarisiz tapalmaysän amal!..

Bahar ayğa ulaşqan künlär ğenimät,
Quyaş külüp nur çaçqan künlär ğenimät.
Qaraŋğu qiş päyt paylap işik qaqqiçä،
Gül-giyalar kšz açqan künlär ğenimät…

Bizlär äsli tšrt künlük kep ketär mehman,
Quçaq açqan bu hayat – sehi sahiphan.
ھär qançä häm huş külüp kütkini bilän,
İnaviti mehmanniŋ šzidin haman.

Degän bilän «adämni adäm bilän» däp,
Bir-birigä çağliqkän kelip-ketär näp.
Mädhiyilär oqulup qäbri beşida,
Tirigidä täs ekän eytmaq yahşi gäp…

Huşvaq štkän bu künlär yenip kälmäydu,
Nadanliq qip nadanlar qädrin bilmäydu.
ھasa tutup, tämtiläp jürgän moysäpit
Yüz jil yaşap, yänila yaşisam däydu.

Ağriq yeŋip baridu, tändä yoq därman,
Pildirliğan çiraqtäk hälqumida җan.
Äŋ adaqqi bir qetim künniŋ seriğin
Kšräy dedi, kšrälmäy, qip kätti arman…

Bena saldim šmürdin kätmäydiğandäk,
Mäŋgü qelip heç vaq tärk ätmäydiğandäk.
Bir beşimğa yätsimu qilğan-ätkinim,
Sezinimän nemidu yätmäydiğandäk.

Peşanäŋgä pütüp bir šŋmäs siyasi,
Taşqa basqan tamğidäk uniŋ qiyasi,
Mšriti bir kälgändä huşvaq yaşap qal,
Ğäriq qilar bolmisa ğämlär däriyasi.

Taŋ päytidä qahşitip kšz jumdi bevaq,
ھaza tuttuq yättä kün bälgä bağlap aq.
Ölümini çirayliq uzitip qoyduq,
Tirigidä qädirläp alduqmu biraq?!

Bähtiŋ güli kšrünmäy gülläydiğandäk,
Ğämdä qapsän ändi heç külmäydiğandäk.
Ğäm degänniŋ kšzi kor, yepişsa qoymas,
Huşvaq jürgin zitiğa šlmäydiğandäk!

Sähär päyti alämniŋ pakliği esil,
Nur balqiğan hšsniniŋ aqliği esil!
Qalğiniğa dättikam, käŋ moşu äsna,
Ğäm-ğubardin kšŋlümniŋ sapliği esil!..

Çinar ğulap astidin çüşmigi bar gäp,
Asman špär tağlarniŋ šçmigi bar gäp.
Taş çüşkändäk asmandin yeŋiliq ämäs.
Män yandurğan çiraqniŋ šçmigi bar gäp…

Täbiätniŋ arzuluq ärkä pärzändi,
Adäm bolup yaşimaq üçün kälgändi.
Hanu-väyran ätkidäk balayu-apät,
U šzidin kälmisä bolatti ändi…

Adäm äqli-idrigi çäksiz, bepayan.
Parasiti idrigi qaldurar häyran.
Özi salğan imarät adäm šzidin
Bop kätmisä bolatti ahir väyran…

Ham süt ämgän bändimiz kim adaşmaydu,
Nahäq turup, män häq däp kim talaşmaydu?
Bilip-bilmäy dost tuttum naählilärni,
Meni nadan degänlär hatalaşmaydu…

Kälgändäkmän hayatqa goya tünügün,
Qarisidin eqi kšp çeçimniŋ bügün,
Ğulaç tügäp ğeriçi qalğini bilän,
Ümütümni ulğaytar ätä häm šgün.

Periştädäk hayatqa käldim beğubar,
Çaŋ juqturmay štmäkni ättim ihtiyar,
Aqivättä yamanlar kasapitidin
Boldum asi gunakar män beihtiyar…

Kšrüngänniŋ lävzigä bop qalmay äsir,
ھätta Hizir bolsaŋmu açma zinhar sir.
Alisini yoşurğan adämlär içi
Bilip bolmas pinhan bir qaraŋğu qäsir.

Yahşi kelip, yahşini uçratmay kättim,
Nä şundimu šzämni upratmay kättim,
Aqivitim ävlatniŋ lilla gepidä،
Özligimgä yamanni yolatmay kättim!.

Bariŋ bilän qayniğan bazar bu hayat,
Kätkiniŋdä ğerip bir mazar bu hayat.
Zärgar bolup altundäk qädrigä yätkin,
Sançilsimu tikini gülzar bu hayat!

Bolğan bilän izgü oy-sezimgä nail,
Neçün adäm gunayu-illätkä mayil?
Җavap izdäp tapmastin bop qaldim ahir,
Täqvadarlar hop kšrmäk ämälgä qayil…

Deyişidu: «Җeniŋğa hämmidin betär,
Azap bolar yeqindin kälgän u hätär!
Qälbimdiki җarahät saqaymaydu heç،
Saqiyatti räqiptin qalğan bolsa gär.

Bir qarisaŋ adämni ätkän mähliya,
Bena boptu şatliq häm ğämdin bu duniya.
Tartquluqni kün aval tähläp qoyuptu,
İşigini män tehi açmastin qiya…

Quçaq eçip, sähärdä bahar künigä،
Qulaq tuttum, sšyünüp, bulbul ünigä.
Çaşgah bolmay ğämdä qep, buruqtum boldum,
Tamakamniŋ zähärdäk kšk tütünigä…

Beşimizni qoşti bu bahar
(Yarkänt şähiridiki Helil ھämraev namidiki uyğur ottura mäktivini 1969-jili tamamliğan savaqdaşlirimğa beğişlaymän)

Helil ھämra namin alğan mäktäptä
«Elipbäni» biz ügängän däsläptä.
Ustazlarniŋ bärgän äqil-tälimi
Bolup qaptu bir šmürlük äslätmä.

Mehri bilän qälbimizgä yol açqan,
Märipätniŋ çiriğidin nur çaçqan.
Şu qädirdan äziz җanlar säväp bop,
Yollirimiz çoŋ yollarğa ulaşqan.

Anilardäk däriya kšŋül pidakar,
Şagirtlarğa pütmäs, şäpqät mehri bar.
ھšrmitini ätivalap štsäkmu,
Biz aldida šmürboyi qärizdar!

Dil qetida untulmastin härbiri,
Qaptu ästä äqilanä gäpliri,
Qaram äҗäl ep kätkäçkä bemäzgil,
Bäk şalaŋlap ketiptiğu säpliri…

…Ottuz eduq, qizlar tola, oğul az,
Şuŋa künlär štätti huş hämdä saz.
Biz qizlarni qizğinişip oquğan,
Därislärdin qalmay jürüp qişu-yaz.

Gülҗährämlär vä Arzigül, Tursunaylar,
Boyi — zilva ، qeşi — qäläm gülçiraylar.
Eytip, eytmay nemisi bar ändiliktä،
Ular edi qol yätmigän yultuz, aylar.

Qol elişip, bäs tikişip šzara,
Ayriveduq šzimizçä çegara.
Kasapätlär aldirişip, uçum bop,
ھär jüräktä qelip qaldi bir yara…

Ötüp mana aridin näq ällik jil,
Didarlaştuq murat-mähsät bop hasil,
Quçaqlişip, sšyüşkändä، ya, pirim,
Änsiriduq tägmisun däp yaman til…

«İsit!» dedim nädä qaldi gülçiraylar?
İnsavi yoq oğrekänğu jillar, aylar…
Neçün şunçä çapsan qerip, makçayduq?!
Җäm boptimiz aq çaç bovay vä momaylar…

Ayrilip, biz tallap sšygän җorimizdin,
Ayrilalmas bop qaptimiz dorimizdin.
Vay şärmändä، däs turuşup ketälmäymiz,
Qamdinivelip oltarğan ornimizdin…

Ana mäktäp!
Jüräklärdä seğiniş،
Bardur yänä tavap etiş، siğiniş.
Eytilğanğu muqäddäs u Qur°anda:
«Täriqättin märipät bäk uluq iş!».

Ğenimät däp, şu bu küngä yätkäçkä،
Şükri qilduq uni nesip ätkängä.
Biraq, biraq… haza tuttuq qayğurduq
ھäҗäp esil savaqdaşlar kätkängä…

Adäm üçün adäm härvaq keräkkän,
Atäş mehri dilğa mädät yšläkkän.
Bir mäktäptä bir partida oltarğan,
Sinipdaşni orni haman bšläkkän!

Yerim äsir jüriveduq kamdidar,
Beşimizni qoşti ahir bu bahar.
Şuniŋ šzin ğenimät däp biläyli,
Ätä kündä kimlär ketär, kimlär bar…

Bälüşüş

Javap qalduruŋ