Türkiya türkümi

0
121 ret oqıldı

İlahun ҖELİL (Kätmäniy)

“PAHTA QORĞİNİ”
Çoŋ yoldin çəttə “Pahta qorğini”,
Ögəydək qalğan qançə əsirlər.
Egizrək җaydin alğan ornini,
Buzulğan rətsiz sepil-qəsirlər.

Dšŋlər, tağ šŋgən, sepil sur qorğan,
Pəsilgə beqip šzgirər rəŋgi.
Pəqət monu qir kšz çeqip turğan,
Dogilap qoyğan aq pahta kəbi.

Yanda šsidu çatqanliq, dərəq,
Təlpünüp üzməy qarap qamalğa.
Süküttə җim-җit yatar tšrt tərəp,
Bovaydək çškkən çəksiz hiyalğa.

Tağniŋ bağridin kšz açqan bulaq,
Yol selip aqar tüzləŋlər taman.

Birdə piçirlap, bəzən buluqlap,
Birhil küyidin yeliqmas haman.

Yərni qandurup zilal süyidə,
Yeşil payandaz yayğan qirğaqta.
Bəlki birsini yadlar küyidə,
Yalğuz gšzəldək kšygən piraqta.

Һər tamçisida sirliq karamət,
Təngə şipaliq hasiyət hağda.
Boyğa taraydu quvət alamət,
Jiğilğan suğa çšmülgən çağda.

Egiz yar taman kəlgəndə bulaq,
Özini teҗəp, qarar teŋirqap.
Һəҗəp tšvəngə aqmaydu ğulap,
Bir җayni əgip, qalar peqirap.

Qetişip süyi, šzgirip aqqa,
Qatmu-qat hasil qilğan pələmpəy.
Mingişip, šrləp, aylinip taqqa,
Dšŋniŋ üstini yapqan pəydin-pəy.

Quyaş nurida yalt-yult paqirar,
Tağdək dogilap qoyulğan tuzdək.
Kšz qamaşturup şola yaltirar,
Qutupta məŋgü toŋliğan muzdək.

Barçə mšҗüzat egisi Alla,
Yərni yaratqan hilmu-hil rəŋdə.
Kšŋül riştigə beqinip amma,
Haliğan rəŋni tallaydu bəndə.

Aqni yaqturar aq kšŋül adəm,
Aq yol tilək bar — maŋsaq səpərgə.
Aq dua, məhsət, aqniyət qədəm,
Yətküzər arzu, büyük zəpərgə.

Aqqa sadaqət — izgülük əksi,
Nurluq şam yeqip turar җeniŋğa.
Ana aq süti — aqliq mənbəsi,
Qetilip aqqan qizil qeniŋğa.

Bəlki bulaqniŋ məhsət, niyiti —
Ətrapni tügəl aq rəŋgə pürkəş.
Bizgə vəsiyət, ülgə — himmiti,
Һayatta pəqət aq üçün kürəş.

HİYaL QANİTİDA
Təvrəp kətmisun degəndək Quyaş,
Sekin oltardi deŋiz çetigə.
Uşşaq šrkəşlər aq tohu ohşaş,
Jügrişip çiqti suniŋ betigə.

Ətrapniŋ şəkil, rəŋgin šzgərtip,
Qaraŋğu gugum basti ziminni.
Maŋğili vaqit etin jügərtip,
Aldiraŋğu kəç aldi tizginni.

Ay çiqqan pəyttə yal-yult çaraqlar,
Sansiz yultuzni esinğan asman.
Һšsün talişip yeqip çiraqlar,
Kurort şəhiri qizdək yasanğan.

Kšçüp çüşkəndək aşna yultuzlar,
Dərəq, bostanni pürkigən gülgə..
Boyni egiləp tosun tuyğular,
Şerin hislarni quyar kšŋülgə.

Yər, deŋiz, asman, adəmlər nurluq,
Gšzəllik məŋgü qalğandək ornap.
Kšksüŋ kəŋiyip, içiŋmu yorup,
Kškkə təlpünər hayaҗan orap.

Tatliq hiyallar elip ilkigə,
Yaşiğuŋ kelər untup həmmini.
Qenidi, yətsəŋ sirliq tegigə,
Qanğiçə tetip bəhit təmini.

AMFİTEATRDA
Mingəşkən dšŋlər qorğan çəmbiri,
Birdin kšzüŋgə çüşməs jiraqtin.
Süküttə yatar štmüş qəbiri,
Özini jiraq elip qirğaqtin.
Uzaq štmüşkə oyuŋni başlar,
Məyüs qariğan sepil tamliri.
Çeçilip yatar tšgidək taşlar,
Bəlçə çškərgən dəvir çaŋliri.

Һəvəs ilkidə šrlisəŋ taqqa,
Kimlər maŋmiğan çiğir yolliri.
Zehniŋ başlaydu qedimiy çaqqa,
Billə jürgəndək ərva rohliri.

Һər yaqtin kəlgən yollar tügülgən,
Ğəmkin baqidu dala, tüzliri.
Qayğu-həsriti çoŋqur kšmülgən,
Topraq astiğa məzlum izliri.

Qanhor җahangir aşqan həddidin,
Dəriya aqquzup adəm qenidin.
Amfiteatr kštərgən qəddin,
Taş əməs, bəlki adəm tenidin.

Qanmaskən hərgiz yavuzniŋ nəpsi,
Һərhil oyundin izdidi ərmək.
Biraq teçlanmay jirtquçluq əksi,
Oyundin həm qan qilatti tələp.

Yeŋiçə oyun izdidi quldar,
Qanduruş üçün vəhşilik kšŋlin.
Soquşqa çüşər gladiatorlar,
Birigə biri çaqirip šlüm.

Yəkmu-yəktə yoq rəhim yə ayaş,
Rəqipni zahit düşmən kšrisən.
Məyli җigəriŋ, qerindaş, qayaş,
Sən šltürmisəŋ, šzəŋ šlisən.

Nəyzə, qiliçi tegip əgərdə,
Jiqilip qalsaŋ, eğir yaridar.
İçi ağrimas yatsaŋmu yərdə,
“Ölüm! Ölüm!” dəp həliq vaqirar.

Şav-şuv kšŋüllük avazlar yaŋrap,
Adəmlər yayrap, süridu pəyzə.
Ğalipmu kšpniŋ rayiğa qarap,
Rəqip kšksigə uridu nəyzə.

Qan eqip zərbə təkkən tenidin,
Yaridar ahir qiynilip šlər.
Həliq şatliği teşip qinidin,
Quldarğa həmdəm qaqahlap külər.

Һayat tərizi — qatilliq, horluq,
Һəmmə qutirap, əqlidin azğan.
Sirttin teŋilmas vəhşilik, zorluq,
Adəm pəyligə maslişar zaman.

KONTsERT
Җan etip qorğap, saqliğan makan,
Җəŋgivar, җasur Türkiya həlqi.
Bərpakar, qizğin turmuş qaynatqan,
İҗatkar, dana, mehnətkəş əhli.

Qayanğa baqma — oranğan gülgə,
Bağ-bostan ekin Qit°ə җənniti.
Şerin hissiyat quyar kšŋülgə,
Nahşa, ussuli, daŋliq sən°iti.

Sada yaŋratti səhnə pirliri,
Aramliq, huşluq — soğa keçigə.
Qiziqip kurort musapirliri,
Çoŋ-kiçik toldi məydan içigə.

Nava qalqidi nəpis, җaraŋliq,
Batur əҗdatlar rohiğa tazim.
Ötmüşkə başlar hatirə җanliq,
Ğalip ğururğa ahaŋdaş sazin.

Məptunkar sazğa nava almişip,
İçni təvritip, tənni qizitar.
Artistlar bilən səhnə talişip,
Ussulğa çüşər içi qiziqlar.

Şiddətlik ussul —əksi küç-ğəyrət,
Şadiman nahşa — mərtlik, җasurluq.
Җoşqun saz ərkin yaşaşqa dəvət,
Şatliq, bəhitniŋ mənbəsi —hurluq.

Yaŋraq küylərdə roşən namayən,
Qəhrimananə qedim tarihi.
Ərik, azatliq җəŋlərgə tolğan,
Qanda yezilğan hərbir variği.

Eliniŋ qudrət, küçin bayanlap,
Sən°iti qayil qildi həmmini.
Kürəştin tapqan bəhtin җakalap,
Kškkə yaŋratti Dšlət gimnini.

Şanliq, şšhrətlik, mustəqil dšlət,
Kšz-kšz qilğidək hurluq — bayliği.
Türkiy aləmgə beğişlap mədət,
Ləpildəp tursun qizil bayriği.

ҺÄVÄS QOZĞAYDU
Şadiman turmuş oyğitip həvəs,
Tartar kšŋülni adəmlər taman.
Qaynamğa kirsəŋ, sənmu yat əməs.
Baqqan kšzlərdə uyğunluq ayan.
Һər küni tolğan təntənə, bayram,
Keçəyu-kündüz hərikət qaynaq.
Mehman kütüştin alidu aram,
Һərkim çirayi huşhoy həm oyğaq.

Tizilğan dukan, mehmanhana bar,
Kškkə sozulğan meçitlar boyi.
Aşhana, kafe, toyhana, bazar,
İşigi oçuq bir təvlük boyi.

Ən°ənə, udum, əhlaq tərzini,
Ərziydu mahtap kštərsəŋ kškkə.
Yaşiğan adil štəp pərzini,
Türklər eli aləmgə ülgə.

Kšz qamaşturğan mənzirə gšzəl,
Һəmmə nərsiniŋ rəŋliri qeniq.
Barçə ihlimniŋ toqquzi tügəl,
Oyliri ohşaş, məhsiti eniq.

Tohtimas hərgiz hayatliq çeqi,
Jillarni qatlap, əsir almişip.
Yahşi, yamanniŋ moҗuttur çeki,
Nurniŋ ornini zulmət talişip.

Asmandin yağmas molçiliq, bayliq,
Özlüktin kəlməs paravən turmuş.
Pak niyət, izgü pəyligə bağliq,
Hatirҗəm,ərkin җəmiyət quruş.

Qulluq zənҗirin paçaqlap taşlap,
Qəddin kštərgən türklər daŋliq.
Ezilgən əlni kürəşkə başlap,
Ğalip qazanğan ərligi şanliq.

Sadiq həlqigə bərgən əhdigə,
Adalət, həqliq qurğan təhtini.
Kštirip bilim, pənni ərşigə,
İlim-irpandin tapqan bəhtini.

Һəmmisi dehan, malçi, hünərvən,
İşçiğa həmdəm alim idrigi.
Bağvən gülstan, bostan šsərgən,
Memar, benakar puhra tirigi.

Qayniğan əmgək, şatliq, qizğinliq,
Kšŋül təvrətti oyğinip zoqum.
Һayaҗan orap, baqtim qizğinip,
Qizğiniş həsət əməstur çoqum.

Yazniŋ mštidil huşvaq teŋidək,
Oçuq üzlərdə təbəssüm illiq.
Seğinip kütkən qədirdanidək,
Quçiği yeyiq, beqişi siliq.

Məptunkarliqtin hayaҗan yamrap,
Məstanə əylər mehir yalquni.
İçtə razimən alqişlar yaŋrap,
Örkəşləp taşar dostluq dolquni.

SOAL
Kšŋül qanğiçə bolalmay hoşal,
Ğəm-təşviş orap alar bəribir.
Җanni qiynaydu җavapsiz soal,
Nemişkə bir əl, ikki hil təğdir?

Salmaq yoqatqan kəbi bədiniŋ,
Jürgəndək šzəŋ ləyləp havada.
İşəşsiz basqan ayaq qədimiŋ,
Başni tšritip qoyar navada.

“Bebaha əziz huriyət qədri”,
Degəndə hiyal štmüşni boylar.
Aldimğa kelip həlqim təğdiri,
Çulğap alidu kšŋülsiz oylar.

Qaram təğdirgə oquymən nalət,
Bizgə ərkinlik qilmiğan əta.
Җavap tapalmay šzəm hiҗalət,
Qaçan, qəyərdə štküzduq hata?

Bəhitkə qarap turdum həvəstə,
Ərkin hayatniŋ hidini purap.
Beşim egilip, jürigim həstə,
Һəsrət oridi šzigim uprap.
QAYTQANDA
Quyundək štkən şerin çağlarni,
Seğinip əsləş ğəmkin həm qiziq.
Hiyalən kəzsəŋ kšrgən җaylarni,
İçiŋgə quyar iştiyaq issiq.

Tiniq havasi silap teniŋni,
Səlkin üzüŋni špidu siliq.
Aptap qizitip tomur qeniŋni,
Ozon puriğan yamğuri illiq.

Sağlam teniŋdə bolsa pak niyət,
Һəmmə җay seni kütidu quçup.
Adəm talğimas ana təbiət,
Paravən qoyni həmmigə oçuq.

Qiyas qilisən ana jutuŋğa,
Kəŋ ğulaç kerip açsa bağrini.
Qaynaq his berip işqi otuŋğa,
Aldiŋğa yayar nemət, barini.

Kšŋül çšmülüp huşvaq pəytlərgə,
Gšzəl diyarğa aşidu zoquŋ.
Təkşi tarilip jiraq çətlərgə,
İlhamğa qanat pütidu çoqum.

Mehirni çeçip barğan yərlərgə,
Az-azdin taşlap ketər ohşaymiz.
Yalğuzluq җanğa patqan pəytlərdə,
Kšrgən җaylarni kinəp yaşaymiz.

Yaqa jutlarğa ügənmigiŋ təs,
Üginip qalsaŋ, ayriliş qiyin.
Desəŋmu: “Ana makanğa yətməs”,
Seğiniş içrə əsləysən keyin.
Türkiya yoli
Bir hil hayattin zeriksäŋ ägär,
Nemä kälmäydu adäm oyiğa.
Çäkküŋ kelidu jiraqqa säpär,
Namälum, sirliq ällär qoyniğa.

Ärkim šzämdä däymiz bäzidä,
Ämäldä bizmu täsadip quli.
Bärikät yaqqan altundäk küzdä,
Bizgä buyridi Türkiyä yoli.

Başlidi meni ändi novättä,
Qizlirim Sayipҗamal, Aida.

Aniliridin qalmas älvättä,
Nävrilär Laçin, Änsär aldida.

Säpärdaş maŋğan bir top adämni,
Elip egizgä šrlidi uçaq.
Tün qaraŋğusi basqan alämni,
Çäksiz kainat açidu quçaq.

Boşluqni boylap kelimiz “üzüp”,
Yärni kšrsätmäs bulutlar pästä.
Qarşi alğandäk bizgä qol sozup,
Sansiz yultuzlar çaqnar bäs-bästä.

Yultuzlar bir çağ suslişip qaçti,
Yärgä yeyildi taŋniŋ nurliri.
Kšzligän mänzil җamalin açti,
Tağ, dala, däriya, sansiz yolliri.

Buluttin sällä oriğan tağlar,
Egiz-päs dšŋlär yatar müridäp.
Arisi gülzar, ekinlik, bağlar
Çevär qol tikkän quraq kšrpidäk.

Boruza, şaŋlar tartqan rätmu-rät,
İditliq goya şahmat tahtisi.
Qayanğa baqsaŋ — tškär bärikät,
Altun aşliği, appaq pahtisi.

Qiziqiş, häväs qaynidi yamrap,
İlliq tuyğular içimdä dolqun.
Äzäldin bizniŋ hälqimiz amraq,
Qedim Türkiyä yerigä qonduq.

Ässalam, qandaş
Qutluq topriğin basqan zamanda,
Һayaҗan biyläp, jüräk tävrändi.
Täğdir ariğa hiҗran salğanda,
Seğinip käldi uyğur pärzändi.

Ätrapqa zoq-şoh qaraymän uzaq,
Natonuş җaylar kšrgändäk burun.
Jiraqta qalğan äsirlär uzap,
Hatirä bättin talişar orun.

İşqi mähliya qilar šzigä,
Qizğin, bärpakar, härikät qaynaq.
İşäşlik qonğan härkim kšzigä,
Hatirҗäm, ğämsiz, şadiman hayat.

Tarih guvaçi bu küngä yätmäk,
Asan çüşmidi türk hälqigä.
Qanliq küräşlär, җapaliq ämgäk,
Yätküzdi mähsät, arzu, bähtigä.

Küräştin izdäp saadät, hurluq,
Җenini qiydi qäysär oğlanlar.
Җasur häliqniŋ šmrimu nurluq,
Mäzlum, jitimğa ülgä bolğanlar.

Käŋ-taşa yeri aptapliq, munbät,
Täbiiti huş, azadä eli.
Birlik, inaqliq — soğulmas quvät,
Niyät beğubar, oçuq pak dili.

Һärkim qälbidä šsirär ğurur,
Azat vätänniŋ boluş egisi.
Üzlärdä şatliq, kšzdä nur zuhur,
Ärkin roh, iҗat, ämgäk mevisi.

Çoŋ-kiçik päyli tolğan himmätkä,
Mähsiti bälänt, arzusi büyük.
İstibdat yäŋgän җasur millätkä,
Һšrmät yağdurar aläm sšyünüp.

İlliq eqinlar tarilip җanğa,
Kšŋlüm eçilip, yayridi qälbim.

Җar salğum käldi pütkül җahanğa,
Ässalam, qandaş, qerindaş hälqim!

Adämlär
Räŋgimiz ohşaş şuŋa qarişip,
Adämlär bizgä baqidu illiq.
Türigä oçuq çehri yarişip,
Sšz, härikiti, müҗäzi siliq.

Bälki yeyilar kšzi aldiğa,
Äҗdat makani — Turan dalasi.
Qandaş tuyğuni selip yadiğa,
Җaŋ urup štti štmüş sadasi.

Bir atidin biz taralğan uruq,
Täğdir oŋ baqmay ayridi häryan.
Äqilgä zulmät çüşärmäy yoruq,
Ätti ittipaq, birlikni väyran.

Amma tenimäy, çiŋ bağlap bälni,
Җan etip çiqtiŋ qanliq küräşkä.
Äsirlär yatqan bosunçuq älni,
Başlidiŋ dadil yaşnap, šrläşkä.

Mustäqil, azat, ärkin Vätändä,
Yüksilip, gülläp çaridi bähtiŋ.
Şäräp-şan, şšhrät, rohuŋ bälänttä,
Yayrap külüşkä häqqiŋ bar, häqqiŋ.

Qädriŋ-qimmitiŋ kštirip büyük,
Huş çiray tškkän illiq çehrilär.
İç-içiŋ yorup, kšŋüllär külüp,
Ğururuŋ šsüp, kšksüŋ kerilär.

İnsanliq tüsüŋ sezinip oçuq,
Sahiphan älgä hšrmitiŋ aşar.
Sšygü-iştiyaq päzani quçup,
Minnätdar tuyğu levidin taşar.

Ählaq, ädivi, intizam, tärtip,
Qät°iy ämäldä härkim säkparä.
Һšrmät, mehirgä, şäpqätkä ğäriq,
Türkiyä huddi başqa säyyarä.

Һayatqa qaynaq sšygü җoş urğan,
Türklär eli — yär karamiti.
Bälki diyarni issitip turğan,
Kün ämäs, älniŋ dil harariti.

Pamukkale
Pamukkale — bu kona harabät,
Türk tilida — Pahta qorğini.
Qoynida tunğan talay karamät,
Miŋ jillar štti saqlap turğini.

Alla yaratqan yärniŋ yüzini,
Zorluq-zombiliq biyligän zaman.
Adäm saniğan päqät šzini,
Zalim aqsüyäk — vähşidin yaman.

Bir çağ häyvätlik sepil tamliri,
Qorğan, munarlar, häykällär gumran.
Mükçiyip qalğan paka tağliri,
Vadida soğaq süküt hškümran.

Särgüzäştilär bügün rivayät,
Topa astida yatidu tunup.
Kona äpsanä häqtin ibarät,
Һär teşi guva, selinğan qulup.

Äyminiş içrä basisän ayaq,
Arqiğa sürüp talay äsirlär.
Harabiliqlar baqar tiŋirqap,
Väyranä qalduq munar, qäsirlär.

Һär qädimiŋdä ğiçirlap qumlar,
Uzaq štmüşni äyläydu bayan.
Kšzüŋ aldidin štidu qullar,
Beçarä, harğin simasi ayan.

Täntiräp, bästi iŋişkän tšvän,
Yoğan ağamça bağlap ğoliğa.
Teni qariyip, aptapta kšygän,
Һaman šrläydu tağniŋ yoliğa.

Örgä sšrigän taşliri eğir,
Täri aqidu baştin ayaqqa.
Qan täpçirigän tänliri yeğir,
Urup turidu qamça, tayaqta.

Ölsäŋmu mäyli tayaq zärbidin,
Onni äkilär bir qul orniğa.
Eçinişmu yat häsrät, därdidin,
Süyigin bärmäs yärniŋ qoyniğa.

Billä tizilğan qetilip layğa,
Miŋlap qullarniŋ җäsät, qanliri.
Şuŋa yeqinlap kälsäŋ bu җayğa,
Qan purap turar sepil tamliri.

Täbiät tovlap, tävritip yärni,
Mähsirä җayni äyligän gumran.
Amma zoravan tšküp qähärni,
Qullar yänila turğuzğan qorğan.

Panida yoqtur mäŋgülük turğan,
Yavuzluqqimu kelin piçildi.
Ahu-zar, qayğu, därttin qurulğan,
Һäsrät qorğini qumdäk çeçildi.

Dilini nurda yorutqaç Alla,
Adämzat ahir zulmätn yäŋdi.
Bu yärgä kälsäŋ qara zamanğa,
Lännät yağdurar җayidur ändi.

Alaniyä
Goya Alaniyä yerim arali,
Yärdin deŋizğa sunğan güldästä.
Mähliya qilar kšrkäm җamali,
Kšzüŋ üzmäysän häyran, hävästä.
Tağlar küzitip näpis vadini,
Payandaz yayğan sumbatliq orman.
Һaşamät şähär ruslap qäddini,
Laçindäk kškkä egizläp barğan.

Dšŋgä yamişip yeqip kšksini,
Aqquştäk qonğan sansiz aq šylär.
Räŋmu-räŋ çeçäk bezäp hšsnini,
Qävät-qävätkä yšmäşkän güllär.

Täbiät märttin diyarğa soğa,
Mštidil yeşil, uzaq yaz, bahar.
Çšmülüp çiqip şipaliq suğa,
Qumida yatsaŋ — işqiŋni bağlar.

Örgä çiŋqilip, tolğinip häryan,
Yol elip çiqti tağniŋ üstigä.
Җännät beğidak qalisän häyran,
Kšz selip yaylaq, dala, tüzigä.

Birdin pütkändäk saŋa qoş qanat,
Uçquŋ kelidu havağa egiz.
Jiraq tšvändä süyini çayqap,
Sahilni quçup sšyidu deŋiz.

Jiraqqa baqar aral egizdin,
Bälki štmüşi yadidin štär.
Sir tartsaŋ kšpni kšrgän deŋizdin,
Mudhiş dävirdin rivayät tškär.

Hilmu-hil tuyğu tarar gšzäldin,
Yahşiğa — sšygü, yamanğa — häsät.
Kündäş räqivi tola äzäldin,
Öçmändä uni egiläş mähsät.

Aç kšzlär meyin yegäç jiraqtin,
Quralin däŋläp kälmidi kimlär.
Aralğa tähdid salsa qurğaqtin,
Deŋizdin äҗäl çaçti kemilär.

Һayat-mamatliq däŋsilip häryan,
Sozuldi qanliq uruş uzaqqa.
Taş sepil, qorğan, pokäylär väyran,
Aral aylanğan läylun dozaqqa.

Ğäzäp, qisasqa mingän qähärgä,
Pärzäntlär kšksi eligä qalqan.
Tunҗuqup šzi çaçqan zähärgä,
Aqivät boldi yav kukum-talqan.

Şehitlar qälbi — hazirqi mäş°äl,
Deŋiz portida nur çeçip turğan.
Җasarät, märtlik, ärliktä häykäl,
Türk qeniğa boyalğan qorğan.

Kšrünüş
Qanat pütkändäk tän päydäk yenik,
İhtiyar bärdim häväs mäyligä.
Kälmäkni kšzläp täsirat elip,
Ätrapni çarlap çiqtim säyligä.

Maҗan monçaqtäk deŋiz boyiğa,
Tizilğan avat şähärlär qatar.
İşqiŋni tartip illiq qoyniğa,
Girä selişip tutişip yatar.

Yol boylap zilva, çaçliq pal'milar,
Yaraşqan sšlät berip ätrapqa.
İkki täräptä anar, almilar,
Külär mevisin qahlap aptapqa.

Näşpüt, äynula tolğan bağliri,
Yopurmiğidin üzümi nurğun.
Һosuli äkkän tšvän şahliri,
Änҗir zäytündin talişar orun.

Tutaşqan ekin, kšktatqa gülzar,
Räŋmu-räŋ, gülgün sozulğan giläm.
Neridä aŋ, mal yayliğan tağlar,
Yälpünär mäysä ormini bilän.

Mšldürläp süzük aqidu bulaq,
Saylarda keçip yeşil çimänlik.
Täkşi taritip muättär puraq,
Һava beğişlar tängä timänlik.

Ämgäk tavliğan işçan çoŋ-kiçik,
Bağvän, quruluşçi, çarviçi, dehan.
Huddi bärikät molçiliq elip,
Zimin-mehmanğa yayğan dästihan.

Kurortçilar
Mehmandost, sehi, daŋqi bar äsli,
Türkiyä — kurort, säyahät eli.
Şuŋa tšrt yaqtin jilniŋ tšrt päsli,
Tohtimay aqar adämlär seli.

Ärlär, ayallar, bar kiçik, çoŋi,
Jiraqtin kälgän haduq alğili.
Räŋgi-çirayi ohşimas šŋi,
Başqiçä dini, sšzligän tili.

Şarait, imkan, hoquq baravär,
İlğa qilinmas mänsäp, atiğiŋ.
Nägä halisaŋ — ärkin barivär,
Uhlisaŋ, tursaŋ — täyyar yatiğiŋ.

Sürüştürmäydu millät, irqiŋni,
Kälgän yeriŋgä qiziqar bäzän.
Başqilar saŋa taŋmas pikrini,
Mutlaq padişa šzäŋgä šzäŋ.

Tonuşuş oŋay, asan çiqişiş,
Yerim yaliŋaç jürgän arilaş.
Һeç yaqqa yoqtur munda keçikiş,
Yoq häm çüşänçä degän aldiraş.

Bilinmäs künlär qandaq štkini,
Küngä qahliniş, çšmülüş, säylä.
Ğoluŋdin taşlap turmuş jükini,
Vaqitni untup sürisän päyzä.

Deŋizniŋ tuzluq dolquni çayqap,
Qaynaq aptapta kšyüp tänliri.
Az kün štüpla ketidu ohşap,
Öŋüp qarayğan çiray, räŋliri.

Tänliri birhil tüsni hapaşlap,
Açilap ketär ändi yolliri.
Tiligim eyttim: kätsedi ohşap,
Mähsät, niyiti, arzu, oyliri.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ