Karvini yolğa çiqsa, mänzili bolsun ravan

0
903 ret oqıldı

Çekip jüräk tarimni

Yar seniŋ väsliŋni däp, çekip jüräk tarimni,

Seniŋ üçün bähş ättim, vuҗudimda barimni.

 

Bir beqip, җenim yeqip, kšŋlümni ättiŋ äsir,

Aldiŋ şundaq mäptun äyläp, meniŋ ihtiyarimni.

 

Lali lävliriŋ üçün җenimni sadiğa äyläy,

İşqiŋ küyläp, işqa saldim, nayap ihtidarimni.

 

Sän üçün bir yoli mänmu  netäyki, tutqun boldum,

Yoqattim äşu kündin tändiki küç-madarimni.

 

Qäpäzdä qälb quşin qiynap: qanat qaqmaqqa

                                                                          qoymaysän,

İltiҗa ätsäm saŋa heç tiŋşimaysän zarimni.

 

Ötküzüp, sšyündürüp, sän bilän vaqtimni çağ,

Һayatimdin bäk hoşalmän, tuğdäk tutup harimni.

 

Ey, İkramiy yar şänigä pütsäŋ ğäzällär ärzigäy,

Şu säväp, saŋa beğişlap, štkäymän äş°arimni!..

 

Käçmäsmän

Baştin-ayaq çaçsaŋmu zär, män Vätändin käçmäsmän,

İçküzsäŋmu aldap zähär, män Vätändin käçmäsmän.

 

Mäyli, ayaq-qolum bağlap, tänlirimni kšydär dağlap,

Bu işliriŋ bärmäs sämär, män Vätändin käçmäsmän.

 

Assaŋmu as meni darğa, qilsaŋmu gär kälmäs karğa,

Tenimda җan bolsa ägär, män Vätändin käçmäsmän.

 

Vätän bilän tutaş tenim, Vätän meniŋ çiqmas җenim,

Qiynisaŋmu şamu-sähär, män Vätändin käçmäsmän.

 

Ölsäm ägär däp älvida, Vätän üçün җanni pida, —

Qilip, kšzüm jumsam ägär, män Vätändin käçmäsmän.

 

Җansiz yetip quçiğida, kšmülsämmu topriğiğa,

Җismim kirip, zuvanğa där: män — Vätändin

                                                                           käçmäsmän.

 

İkramiy Vätän üçün, särip äyläp äqil küçin,

Där beliğa bağlap kämär, män Vätändin käçmäsmän!

 

Ötti

Bu hayat däriyasidin qançä sular eqip štti,

Qançä laçin, bürküt quşlar qanitin qeqip štti.

 

Adämlärmu şu däriyadin qenip içkäçkä kävsär su,

Seniŋ siynäŋgä Ana-Yär güllärni teqip štti.

 

Gahi tağlarğa kšz saldi, hiyal ilkidä taldi,

Çoqqilarğa qol sunsam, yetärmu däp beqip štti.

 

Beqip štti asman ayğa, quyaşqa iltiҗa äyläp,

Җahalät kişänlirin u bir yoli çeqip štti.

 

Beşidin štsimu yüz miŋ ğavğayu häm sävdalar,

Ärkinlik hur zamanda muratqa yetip štti.

 

İstiqlal külgän küni bähti bärqarar insan,

Kšksigä saadätniŋ qälbini yeqip štti.

 

Eh, İkramiy sänmu küylä, zamanniŋ qädrigä yät,

Talay şair bähtini huş navağa qetip štti!..

 

Urmisun

«Ğäzäp otini äqil süyi bilän šçiriŋ!»

Ämir TÖMÜR.

Tiligim dostlar meniŋ, insanni — insan urmisun,

Dildiki qähir-ğäzäp җoşqup tuğiyan urmisun.

 

Ötkünçi uşbu hayatta yaşayli iҗil-inaq,

Ötküzüp taki guna, qolda Qur°an urmisun.

 

Adimiylik päziliti dost bilän, dostluq bilän,

Qälbigä ğubar qonup, nomus-vijdan urmisun.

 

Untumayli, biz Täŋrimniŋ ham süt ämgän bändisi,

Kšksimizni qanğa boyap, taki iman urmisun.

 

Bäş künlük bu panida şadiman dävran süräyli,

Bir-birini zar qahşitip, qilip nimҗan urmisun.

 

Ömür degän bäkmu çäklik, kätkäydurmiz bir küni,

Eziqturup yolumizdin, җinu-şäytan urmisun.

 

Ey, İkramiy agah bolğin, bu işlardin sän mudam,

Tiligim dostlar meniŋ, insanni insan urmisun!..

 

Dost bolsaŋ

Dost bolay desäŋ ägär mäyli, bol sadaqätlik,

Һayat yolida här däm hämnäpäs, diyanätlik.

Beşimğa qayğu çüşsä, kšyünüp, yšläydiğan,

İşängän teğim bolğin mädätkar, rapavätlik.

 

Dostluqni muqäddäs bil, kštärgin uni tuğdäk,

Dostçün җanpida här an rähimdil, şapaätlik.

 

Oltarsaŋ dävirlärdä yanmu-yan tšküp sšlät,

Kšrgänlär qilsun häväs, bol kamil, parasätlik.

 

Çin dostluq bilinidu äŋ eğir sinaqlarda,

Dost bolsaŋ maŋa mäyli, bolğaysän matanätlik.

 

Dostluqniŋ mehri-rişti heç qaçan üzülmisun,

Qälbidä imani bar, mäyli  bol ibadätlik.

 

Ey, İkramiy dost qädrin hämmidin uluq bilgin,

Sadiq dostlarğa sänmu dost bolğin qiyamätlik!..

 

Vijdan bolmisa

Һayvandin pärqi nemä, insanda  vijdan bolmisa,

Sän uni kamil demä, qälbidä iman bolmisa,

 

Üzi aq, kšŋli qarilar izdisäŋ kšp  arida,

Yahşilarniŋ qädri bir pul bälki, yaman bolmisa.

 

Şam çeği ziminni basqay  zim-ziya qaraŋğuluq,

Sübhini nädin yorutqay, quyaş-Çolpan bolmisa.

 

Adimi ersäŋ ägärkim, äl üçün hizmättä bol,

Kimligiŋ qandaq bilingäy, qolda Qur°an bolmisa.

 

Qilmiğin mäshuş bolup, adimiyliktin dava,

Seni kim adäm desun, undin nişan bolmisa.

 

Һär kişi kelär hayatqa häm ketär pursät yetip,

Äslimäs heç kim heç kimni yahşi insan bolmisa.

 

İkramiy äҗriŋ bilän qaldur sänmu yahşi nam,

Şairliğiŋ äl almas tän, näzmiŋdä isiyan bolmisa.

 

Çiraq qildim

Yolğa çiqsaŋ, män yoluŋğa mehrimni çiraq qildim,

Yolliriŋni ravan äyläp, hätärdin jiraq qildim.

 

Kšrälmäs şum räqiplärgä duç kälsäŋ, säpärlärdä,

Çaçlirimni yavlar üçün štälmäs tuzaq qildim.

 

Seni mänzildä däp aŋlap, uhlimay keçilärdä,

Hävär almaq oyi bilän vuҗudimni qulaq qildim.

 

Eşip tağu-davanlardin, käzgändä sähralarni,

Täşnaliğiŋ besiş üçün sšygümni bulaq qildim.

 

Dildariŋ seğinğaçqa aldiŋğa çiqay däp huş,

Qolumni qilip qamça, ayağimni ulaq qildim.

 

Vapadar yarniŋ yolida, güldästäm bar qolumda,

Mehrimni җan riştigä ulaban quraq qildim.

 

İkramiy hağda işqida, biz kütkän visal çeği,

Kälsekän qeni tezraq däp, qälbimni oyğaq qildim!..

 

Oltiray

Män qeşiŋda äziz yarim, sultaniŋ bop oltiray,

İşqimdin çekip diltarim, ultaniŋ bop oltiray.

 

Sän üçün yaralğan däp, sšygü-muhäbbitimni,

Yüksäkliktä qoluŋ yätmäs, asmaniŋ bop oltiray.

 

Niyiti päs räqiplärdin asraşçün bolup sägäk,

Җenimni sadiğa äyläp, pasibaniŋ bop oltiray.

 

Sšygümizdin sšz açsa gär, tügimäs šmür boyi,

Oquğanlar bähir alar, dastaniŋ bop oltiray.

 

Bäş künlük bu panida sirdişip häm muŋdişip,

Dilğa bähş äylär şatliq, җahaniŋ bop oltiray.

 

Räqiplär här närsä desä, härgizmu salma qulaq,

Qälbiŋdiki izgü tiläk, armaniŋ bop oltiray.

 

Ey, İkramiy yariŋ üçün җanni at, җapparğa bär,

Sän — Mälikä, män tähtiŋgä haqaniŋ bop oltiray!..

 

Satmaymän

Ey, mürtädlär puluŋni däp, vijdanimni satmaymän,

Kir qondurmay, süttäk taza, imanimni satmaymän.

 

Uluq kalam bätlirigä därhäl bolup pütülgän,

Һidayätkä başlar här çağ, Qur°animni satmaymän.

 

Jürigimgä här bir sšzi tamğa bolup besilğan,

Bärpa qilğan hissiyatu-tuğiyanimni satmaymän.

 

Yaman sšzu — yaman kšzdin asriğay dayim meni,

Din ärkani — bäş vaq namaz, qorğanimni satmaymän.

Ham süt ämgän bändilärmiz, Täŋrimniŋ çäksiz quli,

Älhämdulla, musulmanliq imkanimni satmaymän.

 

Mäyli, meniŋ beşimni käs, tenimdin җenimni al,

Muqäddäs şu qibligahim — aşiyanimni satmaymän.

 

İkramiy  qäsämyad qil, šlgiçä bolup sadiq,

Meni azlap, çoŋ qilğan җahanimni satmaymän!..

 

Ümüt üzmidim

Qançä jil štti aridin, kšrmidim dildar seni,

Qahşidim ahlar urup, qiynisa äğiyar seni.

 

Üzmidim ümütni härgiz, jürsämmu jiraqlarda,

Untumay namiŋni här däm, yad etip, miŋ bar seni.

 

Beşiŋdin qara tumanlar ketär aqivät-ahir,

Däp taŋğa baqtim tännazar, kälgändä bahar seni.

 

Väsliŋgä yätmäkni istäp, tälpünimän sän taman,

Quyarmän qälbiŋgä şatliq häm çelip dutar seni.

 

Seğindim, bağrimni hiҗran boğsimu iskänҗidä,

Tälmürüp çiqqan quyaştin soriğan nigar seni.

 

Bir künüm miŋ jilğa täŋ bop, štmäktä bağrim kavap,

İşqiŋda yanğan jürigim kütkäy intizar seni.

 

Sadaqät babida yätkäy ikki dil muradiğa,

İkramiy şuŋa äzizläp, ätkäy iptihar seni.

 

Ayrilmisun

Һär kişikim, bu hayatta diyaridin ayrilmisun,

Arzulap sšygän äbätkä dildaridin ayrilmisun.

 

Ötküzäy desä ägär kim, kšŋlin huş, vaqtini çağ,

Qädirdan, tağdäk tayançi — dost-yaridin ayrilmisun.

 

Ömür štär gayida şat, bäzidä ğäm, därt bilän,

Şundimu här bir adäm šz aridin ayrilmisun.

 

Toşqanni qomuç šltürär, jigitni, — däydu — nomus,

İnsaniyliq päziliti — baridin ayrilmisun.

 

Karvini yolğa çiqsa gär, mänzili bolsun ravan,

Karvanni alğa yetäkläp särdaridin ayrilmisun,

 

Muqamim käldi җaraŋlap, kšp äsirlär qäridin,

Kšŋül huşi, jüräk quşi huştaridin ayrilmisun.

 

Ey, İkramiy qil jüräktin sän Vätänniŋ şärhini,

Qatquçi ärkin navağa dil taridin ayrilmisun.

 

Jürigimniŋ parisi

Jiraqlarda qaldi meniŋ jürigimniŋ parisi,

Baray desäm, baralmaymän şunçä uzaq arisi.

 

Kätmäs edim diyar — yarimni yaqa jutlarğa taşlap,

Һämmidin häm yaman ekän düşmänlärniŋ yalisi.

 

Qayda jürüp näpäs almay, yarimda oyu-koyum,

Bolğaç šzäm ta äzäldin jutniŋ äziz balisi.

 

Hiyalimda, çüşlirimdä päqät seni kšrimän,

Aŋlanğandäk quliğimğa bolar qilğan nalisi.

 

Azap, külpät çäksäŋmu gär ägmigäysän yavğa baş,

Qiynaqlardin qutquzuşçün barmekin bir çarisi.

 

Düşmän degän düşmänligin qilar, härgiz dost bolmas,

Çünki unda dil pak ämäs, bardur kšŋül alisi.

 

Şu tüpäyli, räqiplärdin alğum kelär intiqam,

Saqaymaydu šçmänliktä dilğa salğan yarisi.

 

Ey, İkramiy yar-diyarçün җeniŋni qil bähşändä,

Ävlatlarğa qalmisun heç bu işiŋniŋ çalisi.

Taşpolat İKRAMİY.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ