Алақә

Мекен-жайымыз: Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 175, 2 қабат

E-maіl: u_avazі@maіl.ru

Tелефон номері: 261-79-73, 267-93-96

Факс: 272-86-11