KÖҢÜLDİN KÄTMÄYDU ZADİ BİR ĞÄM

0
526 ret oqıldı

Näzim

Tel'man NURAHUNOV

Һäsritim mändin ketärmu bir däm,

Şatliqni yänä alsam quçaqlap.

Erägişip jürämdu män bilän,

Kšŋüldin kätmäydu zadi bir ğäm.

Appaq taŋlardin başlansa kün,

Appaq taŋlarğa täşäkkür eytip,

Täğdir aldida turimän  här kün,

Kšŋüldin kätmäydu zadi bir ğäm.

Җännättäk kšrünär moşu aläm,

Dozaqtäk kšydürgän därdu-äläm.

U siğiptu almidäk jüräkkä,

Kšŋüldin kätmäydu zadi bir ğäm.

Şatlinip eytsam nahşini bir çağ,

Ohinip kätkän uyqiliq şu bağ.

Räŋmu-räŋ güllärgä häväs untulup,

Kšŋüldin kätmäydu zadi bir ğäm.

Nä qilay behaya ägsä qäddiŋni,

Nä qilay sadaqät jütsä hämmidin.

Ehtiyat kälsä jiraqtin çillap,

Kšŋüldin kätmäydu zadi bir ğäm.

Künmu štärkän ätigä täşna,

Bügüniŋ ävzäl ämästäk äsla.

Tünmu ägişip kälgändä haman,

Kšŋüldin kätmäydu zadi bir ğäm.

Ötti bir kün…

Һayatliqta härhil ekän bu künlär,

Hoşal qilip, hapa qilip ketidu.

Yahşiliqni kinäp çiqsaŋ sähärdä,

Yamanliqmu billä kelip ketidu.

Adämlärmu härhil ekän hayatta,

Yahşisi bar, yamini bar häqiqät.

Yamanlarğa kšzni jumup vä hätta,

Yoruq kündä izdimäk bar bärikät.

İşänçiŋni aqlap kälsä bäzilär,

Beşiŋ kškkä yetär çağdäk künlär bar.

Һäsrät kälsä är beşiŋğa äzmidäk,

Bir keçidä jiğlap çiqqan tünlär bar.

Kimlärgidu işänçiŋni artisän,

İşänçä degän qalmiğan bu alämdä.

Ränҗip yänä moşu kündin qaytisän,

Kšŋül qelip, qolni şiltip adämgä.

Ötti bir kün,

štär şundaq hemişäm,

hayatimiz bizni heli qeritip.

Kšŋlümgä

Bahar käldi aläm küldi yänila,

Şatliği zor, bäkmu gšzäl bu aläm.

Sän nemişkä şatlanmaysän äy, kšŋlüm?

Sän unutqin dildin šçsun därt-äläm.

Hoşalliqni quçup qalğin bu küni,

Bir däqiqä aram alsun bağriŋda.

Bulbul bolup sayravalsun bu tüni,

Һayatliqni bayraq qilğan beğiŋda.

Bahar kälsä aläm külüp yänila,

İlliq tuyğu bšläp alar adämni.

Sän nemişkä şatlanmaysän äy, kšŋlüm?

Yalğuz qelip harap qilma alämni.

Oyğitidu bahar täpti sšygüni,

Räŋmu-räŋlik güllär aŋa siŋişip.

Räzil sezim šçsun dildin bir küni,

Bu päsilni bolmas zadi tegişip,

Sän nemişkä şatlanmaysän äy, kšŋlüm?..

Yahşiliqqa başlaydu

Ränҗitmäŋlar, ränҗimäŋlar adämlär,

Ömür qisqa

çüşmisunçu dilğa dağ.

Mäzmut bolsa här kün basqan qädämlär,

Һayatliğiŋ ämäsmedi gšzäl bağ.

Gülliridur bu hayatniŋ  rast, härkim,

Täğdirimu härhil yänä vä bälkim.

Lekin, lekin kšŋül halar şatliqni,

Kšŋüllärgä yahşiliqtin gül tärgin.

Ränҗitmäŋlar, ränҗimäŋlar heçqaçan,

Adäm bolup qalğin haman här vaqta.

Quyaş käbi illiq täkşi nur çaçqan,

Sänmu şundaq paklinip qal hayatta.

Bu alämgä pütmäs-pütmäs täşäkkür,

Adimizat mäŋgü-äbät yaşaydu.

Çünki şundaq Allah bizni yaratqan,

Yahşiliqtin yahşiliqqa başlaydu.

Bar edi…

Tuğuldum bu alämgä yeŋidin,

Meniŋ bilän täŋ

kšz açti aq taŋ.

Alämgä tarap kindik qenimdin,

Tomurlirimda yaŋridi ahaŋ,

Bar edi… bahar näpäsi meniŋ tenimda.

Һäsrätni bilmäs gšzäl bir dävir,

Aq çeçäktä häm külkäm bar edi.

Meni başliğan bähitkä ahir,

Kšŋüllük hayatta u bahar edi,

Bar edi…

bahar häväsi meniŋ yenimda.

Mäŋgü däptimän moşundaq çağni,

Özämni-šzäm untup qalğanda.

Ömürniŋ aççiq qismiti bağni,

Sarğaytip ğazaŋ bärpa qilğanda,

Bar edi…

bahar häsriti meniŋ җenimda.

U kätti yänä qaytip kelişkä,

Biraq qaytmaydu yaşliq baharim.

Tenäp qalğandäk däymän nemişkä?

Bar edi…

Bar edi mändä yaşliq baharim…

Özimiz

Adämlärdä qayğu tola, muŋ tola,

Һäsrät bilän qol elişqan härdayim.

Ötüp ketär monu künmu, bu hayat,

Uzun ämäs šmür şuŋa natayin.

Tuğan yapsa hayatliqniŋ eqimin,

Tohtap qalar yä bir keçä, sähärdä.

Ränҗişlärgä qalğan çağda beqinip,

Yultuz käbi šçüp ketär qäyärdä?

Adämlärdä qayğu tola, muŋ tola,

Turmuş bilän täğdirigä bağlanğan.

Һayat yoli qaçan şundaq oŋ bolar,

Bir šmürdä bähti mäkkäm saqlanğan.

Bağlar barmu gülliri solmaydiğan,

Künlär nädä bu kšŋül toymaydiğan?

Jüräklärdä yamanliq untulğanda,

Barmu kün yahşiliqni yoqlaydiğan?…

Seni küttüm

Yaşliğimda qalğan bilän adişip.

Bahar qaytti,

Seni tapti qaytidin.

Jüräk sirim bahar bilän yandişip,

İsmiŋni häm täkrar-täkrar atidi.

Yaşliğimda eytqan nahşam untulup,

Yeŋi küylär bärpa bolmay qalğanda.

Kšŋlüm tündin çiqti ändi qutulup,

Bahar yaŋraq näğmisini çalğanda.

Seni küttüm…

Yaşliğimğa qaytqandäk,

Bahar bilän täŋkäş edi näpäsim.

Räŋmu-räŋlik moşu aläm sän käbi,

Sin-süpiti qozğar meniŋ häväsim.

Bahar meni aldi şunda quçaqlap,

Seniŋdiki huş puraqlar dilimda.

Örkäşlidi tiniq aqqan bulaqlar,

Kšrgän çağda seni meniŋ yenimda.

Bahar qaytti,

Seni küttüm intizar,

Ğäplät besip kelär yänä kšŋlümgä.

Täşviş şundaq çirmap alar bir pästä,

Qalmisam däp bu dšränmu adişip,

Kšpi ketip, azi qalğan šmrümdä.

Änsiräymän

Änsiräymän bäzän šzämdin,

Arqamğa beqip häqtin çšçimän.

Däymän ular nemä däydekin,

Sšzlärdin qorqup oyğa çškümän.

Külüp sšzlisäm yaqmas birigä,

Qapaqni türsäm yamankän däydu.

Özämni şundaq bšlsäm ikkigä,

Qarap turup balakän däydu.

Sinaqçi kšzlär sinaydu haman,

Basqan qädimim qamitim bilän.

Ozup kätkändä sanaydu haman,

Bähtimni qançä amitim bilän.

Һäqni eytqanda kšzigä baqsam,

Bepärvaliq tuyğular moҗut.

Һäq egilsä çidalmay qalsam,

Tändiki jüräk ketidu moҗup.

Änsiräymän yänä šzämdin,

Bu alämdä adämlär qandaq?

Bälki mänmu äşu šzgidin,

Bolup qalğinim yamini çataq.

Nesiväm bar

Tağlardin män kütkändim ümüt,

Ulardin ändi aldinip qaldim.

Mädät tiläp, tizimni püküp,

Pütmäs edi meniŋ işänçim.

Märdaniliğiŋ särrap ekän,

Büyüklügin yoqatqan tağlar.

Özämgä šzäm sadiq boldum,

Sadaqätni sän yoqatqan çağda.

Etiqatim – uluq täğdirim,

Nesiväm bar hayatliğimda.

Eqidämdur büyük hayatim,

Bähtimni kšr şatlanğinimda.

Һayatniŋ siri

Mahtinip kätmä duniya tapqanda,

Kimlärdin qalmas ğäznä vä bayliq.

Amitiŋ saŋa nurin çaçqanda,

Beçarä biri qahşaydu tayliq.

Ah-zari šydin yätmäs jiraqqa,

Küddi-kepini atidin miras.

Sändiki aläm bälkimba başqa,

Şuŋa başqiçä qilisän ihlas.

Säskinip qaldiŋ sän uni kšrüp,

İnsanliqniŋ jütkinin bilmäy.

Sädiqä däp tšrt täŋgäŋni çšrüp,

Qaldiŋ hayatniŋ sirini bilmäy.

Qoymu, qozimu?…

Bilär bir egäm.

Qäyärdä kütär äҗäl namälum.

Aldida pütsä rizqiŋ-nesiväŋ,

Äşu beçarä insapni bilgän,

Rohiŋğa dua oquydu çoqum.

Bälüşüş