Kelär bir kün

0
44 ret oqıldı

Ötər künlər pərzəndiŋniŋ ğemidä,
Pərvanidək aylinisən tohtimay.
Kəlgüsini kšzləp arman qilisən,
Tün keçidə oylinisən uhlimay.
Kšŋli uniŋ seniŋ üçün bək nazuk,
Şuŋa ayap zadi azar bərməysən.
Tapqiniŋni atap pəqət uniŋğa,
Özəŋ üçün «arpa-buğday» tərməysən.
Boynin qisip qalmisun dəp җan berip,
Yətküzisən boğulsaŋmu qərizgə.
Balaŋni Şah, šzəŋni qul qilişiŋ
Aylinidu bir muqəddəs pərizgə.
Ğəm qilmiğin, çüşmə unçə qayğuğa,
Peşanəŋgə yezilğini nesiptur.
Seni yšləp aş beridu bir küni,
Sən hazirçə šz-šzəŋni besip tur.

Əkvərҗan İSMAYİLҖANOV.
Panfilov nahiyäsi.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ