Nädä sän, häqiqät?

0
73 ret oqıldı

Seni həҗəp izdəp tapmaq təs boldi,
Barmu sən, bu duniyada barmu sən?
İzdəp seni kšzlərgimu yaş toldi,
Yə sən, duniya, həqiqətkə tarmu sən?

Seni həҗəp izdəp tapmaq təs boldi,
Kšrünsəŋçu, yalğan gəptin kammu sən?
Sən yoq üçün gül bərgidə bək soldi,
Yə sən, duniya, həqiqətkə tarmu sən?

Seni həҗəp izdəp tapmaq təs boldi,
Biz yandurğan qaraŋğuda şamğu sən.
Qara tünni aylandurar kündüzgə,
Yə sən, duniya, həqiqətkə tarmu sən?

Seni həҗəp izdəp tapmaq təs boldi,
Eğir kündə biz yšlinər tamğu sən.
Küldin soqqan tamğa yərlər yetidu,
Yə sən, duniya, həqiqətkə tarmu sən?

Җavap berəy šzəm qoyğan soalğa,
Bu duniyaniŋ tar əməstur, qoyni kəŋ.
Bayqiğinim, nahəq bilən şu həqniŋ,
Tohtimaskən arisida bolğan җəŋ.

Yalğan gəplər besim bolğaç hər yanda,
Nahəq küçlük əgdi seniŋ boyuŋni.
Qorqma hərgiz, egilsəŋmu sunmaysən,
Qorğap jürgin, eytsam durus oyumni.
Һasil ABDRİMOV.
Uyğur nahiyäsi.

Bälüşüş

Javap qalduruŋ